Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Spildevand
Indsatser Tidsplan Overfladevand Spildevand Grundvand √ėvrige indsatser

Du er her: Home Temaplaner Vandhandleplan Indsatser Spildevand

Spildevand

Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til milj√łbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtg√łrelsen, indeholder nye initiativer og indsatsomr√•der, for spildevandsrensning. Holb√¶k Kommunes spildevandsplan blev vedtaget i november 2011.

Vandplanen s√¶tter krav til tilstanden af vandl√łb, s√łer og kystomr√•der, og det kan komme til at p√•virke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen.

Dette medf√łrer, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser p√• spildevandsomr√•det i en revideret spildevandsplan eller som et till√¶g til den eksisterende spildevandsplan.

Vandplanens virkemidler
‚Äʬ†Renseanl√¶g
‚Äʬ†Regnvandsbetinget udl√łb fra f√¶lles kloak
‚Äʬ†Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I afsnittet "Handleplanens indsatser" er der en oversigt over indsatser på spildevandsområdet fordelt på hovedoplande og samlet for Holbæk Kommune.

De √¶ndringer vandplanens indsatsprogram afstedkommer for Holb√¶k Kommunes spildevandsplan, er der redegjort for i afsnittet ‚ÄĚAnden planl√¶gning‚ÄĚ under ‚ÄĚSpildevandsplanen‚ÄĚ.

Indsatskrav overfor renseanlæg
I f√łlge Vandplanen skal der ske en forbedret rensning af spildevandet p√• Audebo og Magles√ł rensningsanl√¶g. I spildevandsplanens struktur for renseanl√¶g planl√¶gges det bl.a. at nedl√¶gge renseanl√¶ggene Audebo t og i Magles√ł med en afsk√¶ring af spildevandet til andre og st√łrre¬† Regstrup renseanl√¶g. Ved gennemf√łrelsen af denne strukturplan for renseanl√¶g i Holb√¶k Kommune vil vandplanens krav til disse anl√¶g blive opfyldt. I Spildevandsplanens tidsplan er disse arbejder sat til hhv. 2018 og 2016. Det er blevet aftalt med Holb√¶k Forsyning at fremrykke afsk√¶ringerne til 2013, og dette vil blive lagt ind i en kommende revision af spildevandsplanen.Holb√¶k Forsyning har gennemf√łrt afsk√¶ringen af spildevandet fra Magles√ł renseanl√¶g.

Indsatskrav overfor regnvandsbetinget udl√łb
Der skal ske en indsats overfor 12 regnvandsbetingede udl√łb. Indsatsen overfor 8 af udl√łbene er gennemf√łrt De 4 sidste regnvandsbetingede udl√łb er planlagt til at v√¶re gennemf√łrt inden udgangen af 2015.

Indsatskrav overfor spredt bebyggelse
I Vandplanen er der fastsat rensekrav for den spredte bebyggelse. Renseklasserne er blevet √¶ndret i forhold til de rensekrav ligger som kortgrundlag i spildevandsplanen. Vandplanen fasts√¶tter ogs√• antallet af ejendomme i det √•bne land, som skal have et p√•bud om forbedret rensning eller kloakeres. I Holb√¶k Kommune drejer det sig om 1380 ejendomme i det √•bne land i 1. planperiode og 116 i den f√łlgende planperiode. I en kommende revision af spildevandsplanen vil Vandplanen indsats overfor rensning af spildevand i det √•bne land blive indarbejdet.

Lovgrundlag

Till√¶g eller revisioner af spildevandsplanen skal ske efter bestemmelserne i ¬ß32 milj√łbeskyttelsesloven eller spildevandsbekendtg√łrelsen.

Det er byr√•det der vedtager spildevandsplanen eller revisioner / till√¶g hertil. Det sker efter en h√łringsperiode p√• 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. Den endelige plan kan ikke p√•klages.

Det muligt at se kortet i en st√łrre forst√łrrelse (PDF) ved at klikke p√• det.

Det er også muligt at se kortet digitalt på webGIS


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk