Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Indsatser
Indsatser Tidsplan Overfladevand Spildevand Grundvand Øvrige indsatser

Du er her: Home Temaplaner Vandhandleplan Indsatser

Indsatser

Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på flere af indsatsområderne.

Dette afsnit er en uddybning for statens vandplan og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen.

Indsatserne skal gennemføres efter gældende lovgivning. Her findes beskrivelse af hver indsatsområde samt hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte i denne planperiode.

For hvert indsatsområde redegøres der desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om offentlighedens inddragelse heri.

Der skal udarbejdes et projekt for hver enkelt indsats. Sammenhængende indsatser og indsater i et geografisk område er dog samlet i puljer, hvor det er hensigten at alle indsatserne og dermed projekterne i puljen behandles samtidigt.

Vandhandleplanens indsatsser i vandløbene forudsætter, at staten giver tilsagn om finansiering.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk