Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Råstofplan
Forholdet til anden planlægning Kommuneplan Råstofplan Spildevandsplan Vandforsyningsplan Natur 2000 handleplan Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Du er her: Home Temaplaner Vandhandleplan Anden planlægning Råstofplan

Råstofplanen

Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen, som det også ses af figuren under "Forholdet til anden planlægning".

Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen.

Regionen arbejder på revision af eksisterende råstofplan, som forventes vedtaget til efteråret 2012. Heri forventes, at vandplanens krav bliver indarbejdet, så råstofplanen ikke strider mod vandplanen. Eventuelle rettelser til gældende råstofplan vil tage form af et tillæg til råstofplanen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk