Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Forholdet til anden planlægning
Forholdet til anden planlægning Kommuneplan Råstofplan Spildevandsplan Vandforsyningsplan Natur 2000 handleplan Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Du er her: Home Temaplaner Vandhandleplan Anden planlægning

Forholdet til anden relevant planlægning

I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen og de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer.

Plansystemet efter strukturerformen
Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis)

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk