Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Vandkvalitet
Indledning Vandværker Forsyningssikkerhed Forsyningskrav Vandkvalitet Vandsektorloven Samarbejder Mål og handleplan

Du er her: Home Temaplaner Vandforsyning Vandværkerne Vandkvalitet

Vurdering af vandkvalitet

Kvaliteten af drikkevandet i Holbæk Kommune er vurderet i henhold til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ref //. Vurderingerne er foretaget på baggrund af de senest tilgængelige drikkevandsanalyser for perioden 2009-2010, hvor der er foretaget tilstandsvurdering af vandværkerne i forbindelse med udarbejdelsen af denne plan.

 


Naturligt forekommende stoffer

Grundvandet indeholder en række naturligt forekommende stoffer, hvis koncentrationer kan variere ud fra den geologiske sammensætning af grundvandsmagasinet, der indvindes fra. Mange af stofferne, heriblandt jern, mangan og ammonium reduceres ved den simple behandling på vandværket, dog kan disse stoffer nogle gange optræde i så høje koncentrationer at de giver udfordringer for vandbehandlingen.

Andres stoffer som f.eks. NVOC reduceres ikke ved simpel vandbehandling, så hvis koncentrationen er høj i råvandet, vil den også være det i det færdigbehandlede vand.

Figur 1 viser kvaliteten af drikkevandet mht. naturligt forekommende stoffer.

  Meget tilfredsstillende – ingen overskridelser af drikkevandskriteriet
  Tilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som kan fjernes ved almindelig vandbehandling
  Utilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling

Figur 1


Miljøfremmede stoffer

Miljøfremmede stoffer, er stoffer som ikke forekommer naturligt i grundvandet. De stammer fra overfladepåvirkninger som er menneskeligt skabte. Det kan f.eks. være brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt anvendt af både private og landbrug, men det kan også være industri og virksomheders brug af kemikalier.

Figur 2 viser drikkevandskvaliteten for miljøfremmede stoffer.

  Meget tilfredsstillende – der er ikke påvist miljøfremmede stoffer
  Tilfredsstillende – der er påvist miljøfremmede stoffer under drikkevandskriteriet
  Utilfredsstillende – der er påvist miljøfremmede stoffer over drikkevandskriteriet

Figur 2


Mikrobiologiske stoffer

Drikkevand undersøges rutinemæssigt for Coliforme bakterier, E.coli, samt for Kimtal ved 22 °C og Kimtal ved 37 °C.

Drikkevand indeholder næsten altid nogle få kim. Forhøjede kimtal kan skyldes enten en forurening med overfladevand eller ophobning af bakterier på vandværket, typisk i sandfiltret. Kim er sjældent sygdomsfremkaldende, og kimtal ved henholdsvis 22 °C og 37 °C er tilladt i mindre mængder.

Coliforme bakterier findes især i jord, støv og rådnende plantedele. Derudover findes disse ligesom E.coli også i tarmkanalen hos både varmblodede og vekselvarme dyr, herunder mennesket. De kan være sygdomsfremkaldende, og de derfor uønskede i drikkevand.

Figur 3 viser drikkevandskvaliteten når det drejer sig om mikrobiologiske stoffer.

  Meget tilfredsstillende – der er ikke påvist mikrobiologiske stoffer
  Tilfredsstillende – der er påvist mikrobiologiske stoffer over drikkevandskriteriet
  Utilfredsstillende – der er påvist mikrobiologiske stoffer over drikkevandskriteriet

Figur 3


Samlet vurdering

Kvaliteten af det drikkevand, som vandværkerne i Holbæk kommune producerer, er generelt rigtig god. Af figur 4 fremgår det at 3 % af vandværkerne i Holbæk Kommune producerer drikkevand med en kvalitet som kan betegnes som meget tilfredsstillende og dermed opfylder alle kriterier for drikkevand.

76 % af vandværkerne har drikkevand af en tilfredsstillende kvalitet, hvilket vil sige at de kan have problemer med overskridelser af naturligt forekommende stoffer, som kan fjernes ved almindelig vandbehandling, eller at der er påvist miljøfremmede stoffer eller mikrobiologiske stoffer under grænseværdien for drikkevand.

Endelig har 21 % af vandværkerne drikkevand af en utilfredsstillende kvalitet, hvilket skyldes at de har overskridelser af grænseværdien for enten naturligt forekommende stoffer, som ikke kan fjernes ved naturlig vandbehandling, miljøfremmede stoffer eller mikrobiologiske stoffer.

Figur 4 viser den generelle kvalitet af drikkevandet, både mht. naturligt forekommende, miljøfremmede og mikrobiologiske stoffer.

  Meget tilfredsstillende – ingen overskridelser af drikkevandskriteriet
  Tilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som kan fjernes ved almindelig vandbehandling
  Utilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling


Figur 4


Drikkevandskvaliteten for de enkelte vandværker

Tabel 1 viser drikkevandskvaliteten for de enkelte vandværker. (Baseret på 2010 situationen)
 

Vandværk Naturligt
forekommende 
stoffer
Miljøfremmede stoffer Mikrobiologiske stoffer   Samlet vurdering
Allerup Vandværk          
Arnakke Gods A/S          
Baptisternes Skole          
Beauvais          
Bognæs Ny Vandværk          
Brorfelde Vandværk          
Bukkerup Vandværk          
Bybjerg - Orø Vandværk          
Børrehoved Vandværk          
Dønnerup Gods Vandværk          
Færgebakkerne Vandværk          
Gislinge Vandværk          
Gl. Tølløse Vandværk          
Grundmosegård Vandværk          
Hagested Vandværk          
Hagestedgård          
Hjembæk Vandværk          
Holbæk Forsyning- Langerød Værket          
Holbæk Forsyning- Søndre Vandværk          
Holmstrup Vandværk          
Igelsø Vandværk          
Jukkerup Vandværk          
Jyderup Stationsby Vandværk          
Jyderup Østre Vandværk          
Kisserup Vandværk          
Knabstrup Teglværks Vandværk          
Knabstrup Vandværk          
Knabstrup Hovedgård          
Kr. Eskilstrup Vandværk          
Kundby Vandværk          
Kvanløse Vandværk          
Kvarmløse-Tølløse Vandværk          
Langåsen Vandværk          
Markeslev Strand Vandværk          
Militærdepot Regstrup          
Mørkøv Vandværk          
Mårsø Vandværk          
Nr. Eskilstrup Vandværk          
Ny Hagested - Trønninge Vandværk          
Næsby Vandværk          
Nørre Jernløse Vandværk          
Orøgård Vandværk          
Regstrup Udflytter Vandværk          
Regstrup Vandværk          
Salvig Vandværk          
SEAS-NVE Holding A/S          
Skamstrup Vandværk          
Skellingsted Vandværk          
Skolehjemmet Orøstrands Vandværk          
Smidstrup Vandværk          
Soderup Vandværk          
St. Merløse Vandværk I/S          
Stigs Bjergby Vandværk          
Stokkebjerg-Godthåb Vandværk          
Svinninge Vandværk          
Søbjerg Vandværk          
Søtofte Vandværk          
Tingerup Vandværk          
Tjebberup Vandværk          
Tjørnede Vandværk          
To-Bjerg Vandværksforening          
Tuse Vandværk          
Ugerløse Vandværk          
Undløse Vandværk I/S          
Vestervangen Vandværk          
Vipperødgårde Vandværk          
Vandværk Naturligt
forekommende
stoffer
Miljøfremmede stoffer Mikrobiologiske stoffer   Samlet vurdering
Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk