Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Iltningstrappe i Svinninge

Vandforsyningsplanen er vedtaget

Holbæk Kommune har udarbejdet en ny vandforsyningsplan for 2012 - 2021. Byrådet har på sit møde den 13. marts 2012 vedtaget planen. 

Mere om planen...

> Referencer

..........................................

> Strategisk miljøvurdering

..........................................

> Procedurer og lovkrav

..........................................

> Udskriv planen

..........................................

> Om vandforsyningsplanen

Find dit vandværk

For kontaktoplysninger til vandværkerne ring til Holbæk Kommune, Grundvandsteam på tlf.: 7236 4110

Fødder i vand

Tuse Vandværk

Pumpe

Mormor drikker vand

Vores grundvand

Grundvandet i Holbæk Kommune er blandt det reneste i Danmark.

Grundvandet er godt beskyttet og der er i de fleste områder tilstrækkeligt grundvand til både de nuværende og kommende behov.

Læs mere om geologien, grundvandets sårbarhed og vandkvalitet i afsnittene om Vores Grundvand.

Læs også om de målsætninger som Holbæk Kommune har for at beskytte grundvandet.

Vandværkerne

De 53 almene vandværker er i høj grad sammenhængende.

De 11 ikke-almene vandværker har ikke den samme forsyningssikkerhed.

Læs mere om forsyningsnettet og forsyningsstrukturen under emnet Forsyningsnettet.

Forsyningsnettet

53 almene vandværker og 11 ikke-almene vandværker varetager vandforsyningen af borgerne i Holbæk Kommune.

Vandværkerne er i en god tilstand og deres kapacitet sikrer borgerne tilstrækkeligt grundvand både nu og i de kommende år.

Udfordringerne for vandværkerne ligge især i stigende krav til vandkvaliteten.

Læs mere herom i afsnittet om Vandværkerne.

Læs også om de mål Holbæk Kommune har for at bevare en stabil, velfungerende og energiøkonomisk drift af vandværkerne.

Forbrugerne

Som forbruger er din interesse især at være sikret rent drikkevand i tilstrækkelige mængder.

Det er det denne plan gælder om.

Læs mereom det nuværende og fremtidige behov i afsnittene om Forbrugerne.

Læs også om de mål Holbæk Kommune har opstillet for at sikre dig god og sundt drikkevand - også i fremtiden.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk