Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Referencer

Du er her: Home Temaplaner Vandforsyning Referencer

Referenceliste

/1/             Bekendtgørelse nr. 1450 af 11. december 2007 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen

/2/             64 tilstandsrapporter for de almene samt ikke-almene vandværker, NIRAS, 2010.

/3/             Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands Amt

/4/             Kommuneplan 2007 - 2018, Holbæk Kommune

/5/             Befolkningsprognose, 2012 - 2021

/6/             Miljømålsloven (Lov 1150 af 17.12.2003)

/7/             Ideoplæg til Vandplan, Hovedopland 2.2-, Isefjord og Roskilde Fjord, Miljøministeriet, oktober 2010 

/8/             GEUS, Jupiter databasen

/9/             Bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen.

/10/            Lov om Vandforsyning, lov nr. LBK nr. 635 af 07/06/2010

/11/            Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009: ”Miljøvurdering af planer og programmer”

/12/            Indsatsplaner for Holbæk Øst, Tølløse og Holbæk Vest

/13/            HUR’s regionplan 2005


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk