Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Om vandforsyningsplanen

Du er her: Home Temaplaner Vandforsyning Om vandforsyningsplanen

Hvad er en vandforsyningsplan?

En vandforsyningsplan er kommunens og vandværkernes plan, der skal sikre borgerne rent og sundt drikkevand i tilstrækkelige mængder.


Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen ?

Vandforsyningsplanen skal sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante og dyrelivet er afhængig af grundvand.


Hvordan læser du vandforsyningsplanen?

Hvordan læser du vandforsyningsplanen?

Vandforsyningsplanen udgives kun elektronisk.

Vandforsyningsplanen er bygget over følgende fire emner:

- Vores grundvand

- Vandværkerne

- Forsyningsnettet

- Forbrugerne

og for hvert områder er der opstillet et række mål og delmål, samt en aktivitetsplan.

I forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen er alle almene vandværker i kommunen gennemgået og data for vandværkerne er registreret i en database. Du kan læse om netop dit vandværk, under fanebladet "Find dit vandværk".

I de øvrige afsnit kan du bl.a. se de mål og delmål som byrådet har opstillet for at sikre dig rent vand eller for at beskytte grundvandet. Du kan også læse et oplæg til fremtidig forsyningsstruktur, der lægger op til et tættere samarbejde mellem vandværkerne.


Hvem har ansvaret for handling ?

Hvem har ansvaret for handling ?

Ovenstående mål, og øvrige mål i de følgende kapitler, skal nås i et tæt samarbejde mellem vandværkerne, vandrådet og Holbæk Kommune samt Region Sjælland.

Prioriteringen af de enkelte initiativer sker på et møde mellem Holbæk Kommune og Vandværksforum, når byrådet har godkendt planen.


Hvad betyder planen for dig som forbruger ?

Vandforsyningsplanen skal oplyse dig om, hvilket vandværk du hører til.

Hvis du ikke er tilsluttet et vandværk skal planen sikre dig rimelige tilslutningsudgifter som ikke bør være større end udgifterne i forbindelse med etablering af egen boring.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk