Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Prognose
Indledning Forbruget Udvikling Prognose Private boringer Import og eksport MĂĄl og handleplan

Du er her: Home Temaplaner Vandforsyning Forbrugerne Prognose

Fremtidigt vandforbrug

Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for vand i Holbæk Kommune frem til år 2021. Prognosen er udarbejdet på baggrund af prognosegrundlaget og befolknings- og erhvervsudviklingen. Prognosen er fordelt på forskellige forbrugskategorier. Til beregningen er der benyttet en husstandsstørrelse på 1,4 svarende til den forventede husstandsstørrelse angivet i kommuneplanen.

Den samlede prognose, baseret på enhedsforbrugene i tabel 3 og boligudbygningsplanerne, fordeles derefter ud på de enkelte vandværker, se tabel 4.

Vandforbruget stiger ikke ens på vandforsyningerne, idet boligudbygningsplanen placerer mest boligbyggeri i forsyningsområderne til Holbæk Forsyning, Tune Vandværk, Vipperød Vandforsyning, Svinninge Vandværk, Regstrup Vandværk, Mørkøv Vandværk og Kvarmløse-Tølløse Vandværk, mens der ses en mindre eller ingen tilvækst i de øvrige områder.

Den samlede indvinding til de 65 vandværker stiger fra ca. 6.046.868 m3 i 2009 til 6.380.574 m3 i 2021, svarende til en stigning på ca. 5,5 %

Det skal bemærkes, at der i prognosen er regnet med at vandværkerne under VN samarbejdet leverer en vandmængde til Kalundborg Forsyning lig det i 2009 leverede. Hvis leverancen øges vil prognosetallet derfor stige; dette vurderes dog at være marginalt.

Tabel 1. Vandprognose 2021

Kategori

Enhedsforbrug

Tilvækst

Øgning i vandforbrug 2021

Helårsboliger

45 m3/person

4.912 boliger

309.456 m3

Sommerhuse

45 m3/hus

100 sommerhuse

4.500 m3

Erhverv

20 m3/ansat

500 ansatte

10.000 m3

Institution

55 m3/ansat

64 ansatte

3.520 m3

 

 


Oversigt over vandforbrug hos de almene vandværker

Tabel 2. Oversigt over vandforbrug hos de almene vandværker, baseret på målt forbrug.* Data ældre end 2009

 Vandværk Indvinding
2009 (m3/år)
Tilvækst helårsboliger
2012-2021 (m3)
Tilvækst i øvrigt
2021-2021
Indvinding
2021 (m3/år)
Allerup 29.406 0 0 29.406
Arnakke Gods 350 0 0 350
Baptisternes skole 5.282 0 0 5.282
Beauvais 176.816 0 0 176.816
Bognæs, Ny 6.906 0 450 7.356
Brorfelde 3.332 0 0 3.332
Bukkerup 17.336 0 0 17.336
Bybjerg – Orø 32.233 3.150 450 35.833
Børrehoved 12.189 0 450 12.639
Dønnerup Gods 2.860 0 0 2.860
Færgebakkerne 27.200 0 450 27.650
Gislinge 164.196* 3.150 0 167.346
Gl. Tølløse 6.461 0 0 6.461
Grundmosegård 3.000 0 0 3.000
Hagested 15.641 2.268 0 17.909
Hagestedgård 750 0 0 750
Hjembæk 15.980 0 0 15.980
Holbæk Forsyning 2.416.685 159.957 16.500 2.593.142
Holmstrup 1.954 0 0 1.954
Igelsø 18.000 0 0 18.000
Jukkerup 1.599 0 0 1.599
Jyderup Stationsby 181.240 11.025 2.250 192.265
Jyderup Østre 160.729 11.025 0 171.754
Kisserup 67.855 6.300 450 74.605
Knabstrup 106.827 3.150 0 109.977
Knabstrup Hovedgård 1.164 0 0 1.164
Knabstrup Teglværk 1.961* 0 0 1.961
Kr. Eskilstrup 70.058 3.150 0 73.208
Kundby 114.501 6.300 0 120.801
Kvanløse 17.852* 0 0 17.852
Kvarmløse – Tølløse 285.543 22.050 2.250 309.843
Langåsen 10.739 0 0 10.739
Markeslev Strand 87.398 0 450 87.848
Militærdepotet Regstrup 7.500 0 0 7.500
Mørkøv 283.630 15.750 0 299.380
Mårsø 16.696 0 0 16.696
Næsby 1.655 0 450 2.105
Nr. Eskilstrup 13.305 0 0 13.305
Nr. Jernløse 25.553 0 0 25.553
Ny Hagested – Trønninge 30.782 0 0 30.782
Orøgård 4.884 0 450 5.334
Regstrup 105.790 15.750 0 121.540
Regstrup Udflytter 19.821 0 0 19.821
Salvig 7.465 0 450 7.915
SEAS–NVE 3.850 0 0 3.850
Skamstrup 35.174 0 0 35.174
Skellingsted 32.044* 0 0 32.044
Skolehjemmet Orøstrand 2.694 0 0 2.694
Smidstrup 7.123 0 0 7.123
Soderup 49.583 0 0 49.583
St. Merløse 72.574 3.150 0 75.724
Stigs Bjergby 103.047* 0 0 103.047
Stokkebjerg – Godthåb 21.903* 0 0 21.903
Svinninge 446.821 15.750 1.000 463.571
Søbjerg 21.595 0 0 21.595
Søtofte 34.021 0 0 34.021
Tingerup 17.530 0 0 17.530
Tjepperup 28.248 0 0 28.248
Tjørnede 1.067 0 0 1.067
To-Bjerg 56.108 0 450 56.558
Tuse 77.269 5.481 0 82.750
Ugerløse 103.385 3.150 0 106.535
Undløse 144.302 3.150 0 147.452
Vestervangen 33.338 0 0 33.338
Vipperød 174.068 15.750 0 189.818
Sum 6.046.868 309.456 26.50 6.380.574
Vandværk Indvinding
2009 (m3/år)
Tilvækst helårsboliger
2012-2021 (m3)
Tilvækst i øvrigt
2021-2021
Indvinding
2021 (m3/år)

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk