Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Mål og handleplan
Indledning Forbruget Udvikling Prognose Private boringer Import og eksport Mål og handleplan

Du er her: Home Temaplaner Vandforsyning Forbrugerne Mål og handleplan

Mål

Hovedmål for Forbrugerne

At sikre godt og sundt drikkevand til forbrugerne.

Delmål

  1. At sikre et samarbejde mellem vandforsyninger og kommune, hvor man styrker arbejdet for godt og sundt drikkevand

  2. At drive vandforsyningsanlæggene med høj hygiejne, herunder samarbejde om dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS)

  3. At sikre en optimal drift af kildepladserne

  4. At udarbejde takststruktur der gør det muligt for alle borgere at opnå tilslutning til alment vandværk

  5. At borgerne informeres om beskyttelse af grundvandet herunder mulighederne for at undgå anvendelse af pesticider

  6. At arbejde for en god kvalitet også hos enkeltindvindere

 


Handleplan 2012 - 2021

Når byrådet har vedtaget vandforsyningsplanen vil Holbæk Kommune i samråd med Vandværksforum prioritere initiativerne.

Delmål Initiativer Ansvarlig Bemærkninger
1

Fælles uddannelse af vandværkspasseren.

Erfaringsudveksling styret af kommunen.

Vandværkerne

Kommunen

Ingen 

Ingen

2 Fokus på hygiejne ved al færdsel på vandværkerne Vandværkerne Hygiejneregler kan udarbejdes af vandværkerne i fællesskab
3 Vandværkerne og kommunen opstiller i fællesskab et skema for egenkontrol Kommunen og vandværkerne Der vil f.eks. være tale om aflæsning af el-forbrug og aflæsninger, der muliggør en beregning af vandtabet fra ledningsnettet.
4 Med udgangspunkt i vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) opstilles fælles model for beregning af og opstilling af takstblade Kommunen og vandværkerne Ingen
5

Etablering af grundvandsråd.

Information om behandling af gylle i indvindingsoplandene.

Kommunen

Ingen

Ingen

6  At alle bliver ringforbundet indenfor planperioden  Kommunen Efter plan - se delmål 2.2

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk