Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Holbæk i verden
Holbæk i verden

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel Udgangspunktet Holbæk i verden

Holbæk i verden

Holbæk Kommune indgår sammen med hele Sjælland, København, og dele af Skåne i Øresundsregionen. I kraft af sin økonomiske volumen har Øresundsregionen mulighed for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. De enkelte områder inden for regionen understøtter hinanden med arbejdskraft og uddannelsesmuligheder. Forudsætningerne for en konkurrencedygtig øresundsregion er en velfungerende infrastruktur i hele regionen - og muligheden for at komme videre ud i verden.

København og Malmø er vækstlokomotiverne i Øresundsregionen, og hovedstadsområdet spiller en afgørende rolle for hele Danmarks økonomi. Holbæk Kommune bidrager med arbejdskraft og et fleksibelt arbejdsmarked til Øresundsregionens udvikling. Borgerne i hele regionen kører på kryds og tværs for at arbejde, handle og opleve. Vi nyder godt af at være en del af en stærk region, og vi skal udnytte de muligheder, der er i dette samspil.

Holbæk by er Nordvestsjællands hovedby, både hvad angår størrelse, arbejdsmarked, kulturliv, uddannelse, Holbæk Sygehus og handelsliv. Holbæk har derfor en særlig rolle for udviklingen i denne del af Sjælland. Det er en rolle, som vi gerne påtager os.

Holbæk by har en naturlig plads i det sjællandske bymønster udenfor og i tæt samspil med Storkøbenhavn – sammen med de øvrige større byer som Roskilde, Ringsted, Slagelse, Frederikssund og Hillerød. Vi skal styrke de indbyrdes sammenhænge og relationer mellem byerne og bidrage til en konkurrencedygtig region i Danmark og i verden.

Verden vokser samtidigt med, at afstandene bliver mindre. Internettet har givet os helt nye muligheder for at vidensdele og kommunikere på tværs af tidligere barrierer. Det er i dag muligt at bo i Holbæk, arbejde i Stockholm og handle i London. Der bor mennesker fra mere end 100 lande i Holbæk Kommune, og vores børn vil få hele verden som arbejdsområde og interessefelt.

Strukturbillede 2030


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk