Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Borgmesteren har ordet
Borgmesteren har ordet

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel Udgangspunktet Borgmesteren har ordet

Forord

Politik handler om at prioritere og gøre forskel. Meget af det politiske arbejde går med at vælge til og fra. Med denne udviklingsstrategi vælger Holbæk Byråd retning og gør en forskel. Vi har valgt en række langsigtede mål og indsatser, som skal medvirke til at Holbæk Kommune forbliver et attraktivt sted at bo og leve.

Velstand og velfærd hænger direkte sammen, og en sund økonomi grundlaget for vores fælles samfund. Vi skal have råd til det basale og vigtige som skoler og ældrepleje. Vi skal også have råd til at tage os godt af de svageste borgere og til at passe på naturen. Både velstand og velfærd bygger på værdier skabt af et stærkt fællesskab af sunde, arbejdsomme borgere og et stærkt erhvervsliv.

Som kommune har vi ansvaret for en lang række forhold, der skal være i orden for, at borgernes hverdag fungerer. Det ansvar er vi bevidste om, og vi stræber altid efter at gøre det endnu bedre for at sikre borgerne tryghed og gøre os fortjent til deres tillid.

Men vi vil mere end det. Vi er ambitiøse, også på borgernes vegne. Vi vil skabe en kommune i udvikling – sammen med borgerne. Når vi i fællesskab sætter den kommunale udviklingskraft i spil, vil der ske forandringer. Vi vil sikre rammerne om udviklingen og forandringerne. Vi vil udfolde mulighederne, og vi vil gøre det sammen med andre. I det stærke fællesskab, som Holbæk Kommune skal være, er der plads til alle og brug for alle.

Denne Udviklingsstrategi er blevet til på grundlag af debat om de udfordringer, vi står overfor. Jeg vil på byrådets vegne takke for de mange gode svar og den konstruktive dialog, der har været med borgerne. Vi inviterer hermed borgerne, erhvervslivet, foreningerne og andre interesserede med til at udvikle vores kommune i et forpligtende fællesskab.

Borgmester Søren Kjærsgaard


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk