Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fra vision til strategi
Fra vision til strategi

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel Fra vision til stategi til forandring Fra vision til strategi

Fra vision til strategi

Udviklingsstrategien er byrådets svar på de vigtigste langsigtede udfordringer, Holbæk Kommune står overfor. Den udmønter byrådets vision ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil”.

Det er Holbæk Kommunes strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende revision af kommuneplanen. Udviklingsstrategien for Holbæk Kommune sammentænker den fysiske planlægning med sociale og økonomiske aspekter. Det er her, at Holbæk Byråd fastlægger de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet og positiv udvikling i Holbæk Kommune.

Byrådet enten har eller er ved at lave politikker på en række områder, om bl.a. ældre, socialt udsatte og handicappede. Disse områder behandles ikke direkte i udviklingsstrategien. Et succesfuldt arbejde med udviklingsstrategien skulle dog gerne sikre at der bliver flere ressourcer til velfærd og dermed også til disse områder.

     
 

Download: Vision 2010

 

Du kan downloade “Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!”, Vision for Holbæk Kommune, Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 her.

Vision for Holbæk Kommunem maj 2010.pdf (287.8 KB)

 
     

Vejen hertil

I maj 2011 udgav kommunen debatavisen "På vej mod en udviklingsstrategi". I debatavisen beskrives en række udfordringer og mulige strategiske valg. Med debatavisen inviterede byrådet borgerne og andre interesserede til en debat og dialog om fremtiden i Holbæk Kommune. Mange borgere viste interesse for den langsigtede udvikling af Holbæk Kommune.

Borgere og byråd havde mulighed for at drøfte udfordringerne på en fremtidskonference samt på en række lokale dialogmøder. Borgerne kunne også tilkendegive deres holdninger via et elektronisk spørgeskema samt via det sociale medie Facebook og gennem traditionelle skriftlige svar. De mange holdninger, kommentarer og idéer fra borgerne er samlet i en hvidbog.

Som optakt til revisionen af kommuneplanen er der desuden udarbejdet en planberetning, som beskriver og vurderer udviklingen siden sidste kommuneplan. Samtidig opridses en række udfordringer og muligheder for det kommende kommuneplanarbejde.

Dermed har byrådet et solidt fundament for at træffe valg i forhold til, hvordan Holbæk Kommune skal udvikle sig. Udviklingsstrategien indeholder byrådets valg af, hvor kommunen skal hen, og hvordan vi kommer derhen.

     
 

Download

 

Download debatavisen her.

Download planberetningen her.

Download hvidbogen, der dokumenterer debatfasen, her.

 

 
     

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk