Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fra strategi til forandring
Fra strategi til forandring

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel Fra vision til stategi til forandring Fra strategi til forandring

Fra strategi til forandring

Udviklingsstrategien danner afsæt for at udarbejde den næste kommuneplan. Udviklingsstrategien lægger spor ud for de fremtidige politikker og er også byrådets strategi for arbejdet for en bæredygtig udvikling. Udviklingsstrategien vil også blive afspejlet i de kommende budgetter og i de mange beslutninger, der løbende træffes i byråd og udvalg.

Byrådet ønsker, at udviklingsstrategien sætter retning for udviklingen. Byrådet vil følge op på udviklingsstrategien med årlige statusdrøftelser, første gang primo 2013. Udviklingsstrategiens indsatser udmøntes og konkretiseres nærmere gennem de kommunale politikker, budgettet, kommuneplanen og en række konkrete beslutninger mv. 

Strukturdiagram


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk