Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Et sundere liv
Et sundere liv

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Sundhed

Et sundere liv

Sundhed er med til at give livskvalitet. Når man er sund og rask, har man overskud til at lege med sine børn eller børnebørn, og man kan deltage aktivt i forenings- og kulturliv og derigennem skabe sig et socialt netværk. Et godt helbred er også en forudsætning for, at man kan arbejde og på den måde skabe økonomisk sikkerhed for sin familie.

Holbæk Byråd vil arbejde for, at kommunens borgere lever et sundere liv.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Sunde børn med sunde vaner

 • Forebyggelse målrettet risikogrupper

 • Koordinering af tilbud til svækkede og syge borgere

 

Troldehøjen  

Troldehøjen i Jyderup har gjort en ekstra indsats for at tænke bevægelse ind i alle aktiviteter og er blevet certificeret som DGI børnehave. I Troldehøjen bliver børnene introduceret til det aktive og sunde liv på en sjov og lærerig måde.


Sunde børn med sunde vaner

Sunde vaner er vigtige for barnets fysiske udvikling. Samtidig giver en sund levevis energi og overskud til at indgå i sociale sammenhænge og øger koncentrations- og indlæringsevnen. Sundhedstilstanden hos barnet har derfor betydning helt ind i voksenlivet. Børn får sunde vaner fra forældre og andre voksne, de er sammen med. Sundhedsfremme og forebyggelse skal derfor prioriteres højt i sundhedsplejen, børneinstitutioner og skole.

Det vil vi gøre ved at:
 • Styrke de kommunale børneinstitutioners arbejde med bevægelse og motorik.

 • Fokusere på hele familiens livsstil.

 • Styrke indsatsen i forhold til kost, rygning, alkohol og motion i daginstitutioner og skoler.

 • Øge børn og unges muligheder for at være fysisk aktive i skoler, foreningslivet og i det offentlige rum.

 • Styrke sundhedsindsatsen i forhold til børn, unge og familier med særligt vanskelige livsforhold. 


Forebyggelse målrettet risikogrupper

Borgere, som ikke er syge endnu, men som tilhører en risikogruppe på grund usund livsstil eller vanskelige levevilkår, skal have et kærligt skub i den rigtige retning. 86 % af borgerne i Holbæk Kommune tilhører på den ene eller den anden måde en risikogruppe. Holbæk Kommune kan forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at bruge vores viden om sundhedsadfærd og risikogrupper.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Understøtte sunde netværk blandt risikogrupper ved at samarbejde med frivillige.

 • Fokusere på det hele menneske, og ikke alene på de usunde vaner.

 • Sætte den kommunale viden om sundhedsadfærd i spil gennem tværfagligt samarbejde og samarbejde med sundhedsområdets aktører.

 • Gøre en sund livsstil lettere for borgerne ved at skabe gode rammer, blandt andet i de offentlige rum.


Koordinering af tilbud til svækkede og syge borgere

Holbæk Kommune vil i de kommende år opleve en stigning i antallet af ældre og borgere med kronisk sygdom. Det stiller krav til samarbejde og en klar opgavefordeling mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet - herunder kommunen, de praktiserende læger og sygehusene. Det er vigtigt for den enkeltes helbred og livskvalitet, at sygdomssvækkede borgere mødes af en koordineret behandlings-, genoptrænings- og rehabiliteringsindsats af god kvalitet.

Det vil vi gøre ved at:
 • Udvikle samarbejdet med sundhedsområdets aktører, og sikre god kommunikation, fælles fokus og en klar opgavefordeling.

 • Fremme den teknologiske udvikling på social- og sundhedsområdet.


De sunde Holbækkere  
De sunde holbækkereI en undersøgelse af en gammel kirkegård under Ahlgade blev der fundet få børneskeletter og et stort antal skeletter af gamle personer. Dette tyder på, at sundhedstilstanden i middelalderenvar god blandt Holbæks borgere.

Baggrunden

Sundhed er med til at give livskvalitet. Når man er sund og rask, har man overskud til at lege med sine børn eller børnebørn, og man kan deltage aktivt i forenings- og kulturliv og derigennem skabe sig et socialt netværk. Et godt helbred er også en forudsætning for, at man kan arbejde og på den måde skabe økonomisk sikkerhed for sin familie.

Vores sundhedstilstand er desværre dårligere end landsgennemsnittet. Vi er mere syge og lever kortere. Sygdom og for tidlig død har store konsekvenser for den enkelte, for de pårørende og for samfundet som helhed. Usund livsstil har social slagside og den viden skal bruges til at løse opgaven med at forbedre sundhedstilstanden hos vores borgere - også de socialt udsatte.

Det er vigtigt med en bred og helhedsorienteret tilgang til sundhed. Kommunen har gode muligheder for at arbejde med sundhed indenfor mange fagområder f.eks. børnepasning, skoler, ældrepleje, beskæftigelse, forenings- og fritidslivet, byplanlægning og kontakten til socialt udsatte børn, unge og voksne. Det skal være lettere for borgerne at træffe de sunde valg. Det betyder, at de sunde muligheder skal være til stede lokalt, og i hverdagen.

Vi har et særligt ansvar for børnenes sundhed. Det er i barndommen vaner grundlægges - både de sunde og de usunde. En tidlig investering i børnenes og deres forældres sundhed vil derfor give gevinst både på kort og lang sigt. Vaner og kultur hænger sammen, og tager lang tid at ændre. En del af sundhedsindsatsen er et langt sejt træk med at ændre vaner og kulturer.

Holbæk Byråd vil arbejde for, at kommunens borgere lever et sundere liv.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk