Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Flere jobs
Flere jobs

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Erhverv

Flere jobs

I Holbæk Kommune har vi et bredt erhvervsliv. Vi har mange små og mellemstore virksomheder indenfor industri, bygge- og anlæg, service og handel.

Med mange lokale jobmuligheder vil Holbæk fortsat være en kommune, hvor der er muligt både at bo og arbejde. Arbejde har social og økonomisk værdi for den enkelte, og for samfundet.

Holbæk Byråd vil derfor arbejde for at få både flere og bedre jobs i Holbæk Kommune - til gavn for de enkelte borgere og lokalsamfundet. 

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Bedre rammer for erhvervslivet

 • Nye modeller for samarbejde og innovation

 • Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra

 

Phamacosmos  

Medicinalvirksomheden Pharmacosmos er en af verdens største producenter af jernpræparater. I Holbæk har Pharmacosmos haft muligheden for at udvide deres produktion og har i dag ca. 100 ansatte.


Bedre rammer for erhvervslivet

Vi skal skabe bedre rammer for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder. Et dynamisk og velfungerende erhvervsliv er den bedste markedsføring overfor iværksættere og nye virksomheder. Erhvervslivets rammevilkår forbedres gennem samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen – og ved at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret. Gode rammer for virksomhederne indebærer også at kunne få kvalificerede medarbejdere.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Være en dynamisk og attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet – og involvere erhvervslivet direkte i implementeringen af kommunens erhvervs- og turismepolitik.

 • Arbejde for at forbedre infrastrukturen til og fra Holbæk.

 • Sikre virksomhederne kvalificerede medarbejdere ved at styrke uddannelse og bosætning.


Nye modeller for samarbejde og innovation

Holbæk Kommune skal arbejde med at udvikle nye modeller for samarbejde, udvikling og innovation på alle kommunale områder sammen med erhvervslivet. Det kan give erhvervsvækst og en mere effektiv kommunal drift. Mange af velfærdsopgaverne repræsenterer store udfordringer for hele samfundet med nye behov og et vedvarende økonomisk pres. Kommunen kan sammen med det lokale erhvervsliv, iværksættere og andre udvikle nye vækstmarkeder ved en offensiv brug af offentligt/privat samarbejde med udlicitering, udbud og partnerskaber.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Sætte fokus på samarbejder med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder ved de større kommunale projekter og investeringer.
 • Bruge de kommende års opførsel af nye plejecentre og plejeboliger, som løftestang for nye strategiske samarbejder med private virksomheder. Disse samarbejder skal bl.a. afprøve og udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger. 

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra

Når nye virksomheder flytter til området, kan det give vækst inden for nye brancher. Det kan også tilføre videns- og vækstvirksomheder. Virksomheder placerer sig tæt på kunder, leverandører og arbejdskraft, og hvor der er i forvejen er et stærkt erhvervsmiljø. Holbæks størrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser gør området attraktivt for virksomheder. Ved at tiltrække virksomheder udefra får vi flere vækstmuligheder.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling.

 • Revidere detailhandelsplanlægningen, så detailhandelen kan styrkes og udvikles. Holbæk Megacenter og Holbæk bymidte skal fortsat kunne tiltrække kunder fra et større regionalt opland.

 • Styrke den strategiske kommunikation om fordelene ved at drive virksomhed i Holbæk.

Knapstrup teglværk  
Knabstrup Teglværk, der blev anlagt i 1856, var en af de tidligste industrier i Vestsjælland. Det var en vigtig virksomhed i Holbæk-området og var gennem en stor del af det tyvende århundrede landets største lervareproducent.

Baggrunden

I Holbæk Kommune har vi et bredt erhvervsliv. Vi har mange små og mellemstore virksomheder indenfor industri, bygge- og anlæg, landbrug, service og handel. Med mange lokale jobmuligheder vil Holbæk fortsat være en kommune, hvor der er muligt både at bo og arbejde. Arbejdsfællesskabet er et vigtigt fællesskab i de fleste menneskers liv. Arbejde har social og økonomisk værdi for den enkelte, hvad enten man har uddannelse eller ej. Et godt job - er et job, der passer til ens kompetencer. De borgere, der har et arbejde bidrager til en stærk kommunal økonomi i form af øgede skatteindtægter.

Lokale jobs giver os bedre mulighed for at tiltrække og fastholde nye borgere. Det er muligt for begge voksne i en familie at pendle til hovedstadsområdet. Men familielivet vil ofte hænge bedre sammen, hvis den ene har mulighed for at finde et arbejde lokalt. 

Antallet af arbejdspladser i Holbæk Kommune er faldet med ca. 10 %, og vores afhængighed af pendling er steget. Mange virksomheder er fortsat pressede på omsætning og indtjening, og det er svært at pege på, hvor væksten skal komme fra. 

De danske lønninger er høje. Det kræver, at der er høj produktivitet og stor værditilvækst i de danske virksomheder. Hvis ikke der sker en udvikling på de virksomheder, der allerede er i kommunen, risikerer de at forsvinde. God erhvervsudvikling tilfører mere viden i produktion og forretningsgange. De videnstunge jobs er derfor med til at fremtidssikre vores erhvervsliv.

Kommunen har indflydelse på en række forhold af betydning for det lokale erhvervsliv, og har derfor stor betydning for den lokale erhvervsudvikling. Vækstfabrikken har stor betydning for en række af vækst-iværksætterne, men der er også behov for indsatser for andre målgrupper.

Holbæk Byråd vil derfor arbejde for at få både flere og bedre jobs i Holbæk Kommune - til gavn for de enkelte borgere og lokalsamfundet. 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk