Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Gode byer at leve i
Gode byer at leve i

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Bykvalitet

Gode byer at leve i

Gode byer er byer, der med oplevelser, variation og gode levevilkår, danner rammen om det liv, vi lever. Byernes arkitektur og opbygning påvirker hvordan vi bruger byerne, og om vi føler os hjemme.

God beliggenhed, muligheden for at få passet sine børn, og indkøbsmuligheder er alle ting, der har betydning for, om vi oplever byerne som et godt sted at leve.

Holbæk Byråd ønsker, at byerne i Holbæk Kommune på hver sin måde er gode byer at leve i.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Dynamiske og foranderlige byer

 • Levende byer

 • Sociale og trygge byer

 

 

Parkour  
Danmarks Farligste Legeplads i Holbæk er der mulighed for at skate, spille petanque eller som her lave parkour. Legepladsen har skabt mere liv og bevægelse i byrummet.

Dynamiske og foranderlige byer

Vores byer er i konstant forandring – funktionelt og fysisk. Derfor skal vi være i stand til at gribe nye ideer og initiativer og omsætte dem til konkrete projekter. Vores byer skal rumme mangfoldighed og give plads til eksperimenter. Vi skal omdanne nedslidte bygninger og byrum i tæt samarbejde med innovative borgere og dem, der bor i byerne.

Det vil vi gøre ved at:
 • Beskrive hensigter og principper for fremtidig udvikling frem for at stille detaljerede krav i kommuneplanrammerne.

 • Udpege særlige områder i kommunen, hvor der skabes rum for kreativ byudvikling.

 • Understøtte nytænkende ideer om ny brug af eksisterende bygninger og permanente og midlertidige aktiviteter i byens rum. 


Levende byer

Levende byer giver flere oplevelser og inviterer til ophold og udfoldelse. Levende byer kan rumme alt fra aktive byrum, handelsmiljø, kulturliv og fritidstilbud, offentlige service og meget mere. Livet i byen skabes af mangfoldigheden og de mennesker, der bruger byen. Byerne i Holbæk Kommune skal være levende byer, hvor folk gerne vil leve og bo.

Det vil vi gøre ved at:
 • Samle og forbinde de oplevelser og aktiviteter byerne byder på. Nye aktiviteter skal placeres, så de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum. 

 • Bygge videre på de styrker og gode aktiviteter, byerne allerede rummer og samtidig nytænke brugen af eksisterende byrum – også i forhold til uorganiserede aktiviteter.


Sociale og trygge byer

Den sociale og trygge by er en by, hvor man føler sig hjemme. Det handler om trygge byrum, velfungerende boligområder og muligheden for at færdes sikkert rundt - også for børn og ældre. Det handler også om at skabe gode rammer for sociale fællesskaber og netværk og om, at man oplever medindflydelse på udviklingen af den by, man lever i.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Sikre at byomdannelse og byudvikling understøtter mulighederne for at byens borgere mødes.
 • Skabe attraktive og varierede byrum, som man får lyst til at indtage og sikre trygge forbindelser mellem byens rum, institutioner og boligområder
 • Understøtte projekter, der genanvender og aktiverer byens tomme bygninger og områder.


Hus på bakkekammen  
Området omkring vejene Bakkekammen og Møllevangen i Holbæk blev bebygget i årene 1910-30. En stor del af husene er præget af principperne fra Foreningen for Bedre Byggeskik – enkle, smukke, praktiske og tidssvarende boliger.

Baggrunden

Gode byer er byer, der med oplevelser, variation og gode levevilkår, danner rammen om det liv, vi lever. Byernes arkitektur og opbygning påvirker hvordan vi bruger byerne, og om vi føler os hjemme. God beliggenhed, muligheden for at få passet sine børn, og indkøbsmuligheder er alle ting, der har betydning for, om vi oplever byerne som et godt sted at leve.

Den gode by har også en række andre egenskaber, som har betydning for vores oplevelse af byen, for eksempel byens udseende, historie, kulturarv og landskab og det liv, der leves i byen. En god by indeholder attraktive byområder med spændende rum mellem husene, grønne områder, attraktive boliger og et varieret udbud af handelsmuligheder og kulturoplevelser. Kort sagt: Et rart sted at leve. 

I fremtiden forventes flere at vælge bolig der, hvor der er plads til mangfoldighed og kreativitet. Udviklingen kommer især til at foregå i byerne og særligt i de større byer med gode trafikforbindelser. Derfor er gode byer at leve i vigtigt, hvis Holbæk Kommune fortsat skal være i stand til at tiltrække nye borgere og fastholde dem, som allerede bor her. 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk