Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Et attraktivt sted at flytte til
Et attraktivt sted at flytte til

Du er her: Home Temaplaner Udviklingsstrategi - gammel 8 pejlemærker Bosætning

Et attraktivt sted at flytte til

Holbæk Kommune har gennem de sidste mange år været begunstiget af en stor tilflytning af nye borgere. Tilflytningen giver dynamik, med nye aktive mennesker og nye ideer. Et godt sted at flytte hen - er også et godt sted at blive boende – og et godt sted at leve sit liv.

Holbæk Byråd vil arbejde for, at området er et attraktivt sted at flytte til, og dermed et bedre sted at bo for os alle. 

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Et godt børneliv

 • Sammenhæng i pendlerlivet

 • En klar og synlig profil

 

Undløse Børnehus  

Undløse Børnehus, der åbnede i 2009, består af fem ottekantede bygninger med et stort fællesrum som omdrejningspunkt. Huset har været med til at skabe gode vilkår for børnefamilier.


Et godt børneliv

Når en familie med mindre børn skal flytte, er børnenes behov og muligheder naturligt i fokus. Dagsinstitutioner og skoler skal være attraktive, og boligområderne skal udformes, så der er rart at bo og sjovt at lege. Børnene skal kunne færdes sikkert i nærområdet og til skolen. Der skal være gode kultur- og fritidsmuligheder til både børn og unge. Alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab. Forældrenes arbejdsliv skal hænge sammen, så der er tid til børnene.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Tænke byen i børnehøjde og udforme boligområder, hvor børn kan lege og færdes sikkert rundt.

 • Lave en sammenhængende børne– og ungepolitik, med fokus på sundhed, uddannelse og inkluderende fællesskaber.

 • Arbejde for et stærkt ungemiljø.

Sammenhæng i pendlerlivet

I Holbæk Kommune skal det være nemmere at få familielivet til at hænge sammen også for dem, der pendler. Det er ikke muligt for alle at finde beskæftigelse lokalt, så mange borgere vil fortsat have deres arbejde i hovedstadsområdet eller andre steder på Sjælland. Jo mindre tid, der skal bruges på transport, jo bedre. Det er afgørende, at der er sammenhæng i pendlerlivet, hvilket også betyder, at det skal være muligt at handle ind og at deltage aktivt i forenings- og kulturlivet, selvom man ikke lige er hjemme hver dag klokken 16.

Det vil vi gøre ved at:  
 • Styrke pendlernes transport og den kollektive trafik ved aktivt at udnytte de statslige investeringer i jernbane og motorveje.

 • Målrette de kommunale investeringer og fremtidig byudvikling, så det bliver lettere og hurtige at pendle. 

 • Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, åbningstider, beliggenhed og fleksibilitet.

En klar og synlig profil

De potentielle tilflyttere skal kunne se, at det er attraktivt at flytte til Holbæk Kommune. Den opmærksomhed kommer ikke af sig selv, og budskabet skal bygge på vores styrker og støttes af både handlinger og ord. Holbæks borgere arbejder over hele Sjælland og har et kæmpe netværk i hele landet. Vores egen stolthed og de historier, vi fortæller om området, gør os til de bedste ambassadører for kommunen.   

Det vil vi gøre ved at:
 • Satse mere pĂĄ nationale og regionale arrangementer bl.a. indenfor fritids- og kulturlivet.

 • Satse mere pĂĄ talentudvikling indenfor fritids- og kulturlivet.

 • Dyrke og formidle de gode historier, der findes rundt om i kommunen.

Lunds pottemageri.  

Pottemager Hans Lund kom til Holbæk i 1745, hvor han senere tog borgerskab. Hans Lund og hans efterkommere berigede byen med deres fine håndværk helt frem til 1877.

Her ses skiltet, der hang foran butikken.


Baggrunden

Holbæk Kommune har gennem de sidste mange år været begunstiget af en stor tilflytning af nye borgere. Tilflytningen giver dynamik, med nye aktive mennesker og nye ideer. 

Et godt sted at flytte hen - er også et godt sted at blive boende – og et godt sted at leve sit liv. Vi har en masse at bygge på: Attraktive boliger og boligområder i byer og på landet, dejlig natur, mange lokale arbejdspladser, et rigt kultur- og fritidsliv og god infrastruktur og trafikforbindelser til København. De forbedringer, der er på vej i forhold til jernbane- og vejtransport til og fra København, vil give nogle af kommunens byer og områder et større potentiale for bosætning. 

Der er stadig nye borgere, der vælger at bosætte sig i Holbæk Kommune, men ikke så mange som tidligere. Konkurrencen om tilflyttere og højtuddannet arbejdskraft er stor. Hvert år flytter rigtig mange unge fra Holbæk Kommune til de store byer for at tage en uddannelse, og det et positivt. Det er dog afgørende for Holbæk Kommunes fremtid, at vi formår at tiltrække yngre mennesker efter, de har færdiggjort deres uddannelse. Hvis ikke det sker, vil både befolkningstallet og uddannelsesniveauet falde.

Holbæk Byråd vil arbejde for, at området er et attraktivt sted at flytte til, og dermed et bedre sted at bo for os alle. 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk