Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Nye udstykninger
Nye udstykninger

Du er her: Home Temaplaner Strategisk varmeplan Nye udstykninger

Fra 2013 er der indf√łrt forbud mod at installere individuelle olie- og naturgasfyr i nyt byggeri. Blokvarme (>0,25 MW) baseret p√• naturgas er dog tilladt. Der er mulighed for at ans√łge kommunen om dispensation fra kravet, hvis der ikke er egnede alternativer.

Ved planlægning af varmeforsyning for nye udstykninger skal kommunen skelne mellem, om der er tale om områder, der i forvejen er udlagt til fjernvarme eller naturgas, eller om det er et område uden eksisterende kollektiv varmeforsyning.

I forbindelse med nye udstykninger i områder uden eksisterende kollektiv varmeforsyning skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal udarbejdes et projekt for områdets varmeforsyning. Her skal kommunen lave en vurdering af, om området skal udlægges til kollektiv forsyning i form af fx lavtemperatur fjernvarme eller individuel varmeforsyning.

En analyse af nybyggeriets varmeforsyningsmuligheder tager udgangspunkt i en r√¶kke forhold, herunder omr√•dets placering og udformning, forsyningst√¶thed, investeringsomkostninger, br√¶ndselspriser og den forventede tilslutningsprocent. If√łlge varmeforsyningsloven kan kommunalbestyrelsen kun godkende den samfunds√łkonomisk mest fordelagtige l√łsning.

L√łsningerne med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgasbaseret blokvarme skal if√łlge varmeforsyningsloven holdes op imod individuelle varmepumper.Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk