Planportal
Kommuneplan
Temaplaner
Lokalplaner
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer
Annoncering

Du er her: Home / Temaplaner / Spildevand 2020-2030 / Ret og pligt / Fra fælles til seperat

Fra fælles til separat

Det er Holbæk Kommunes mål, at der i fremtiden vil blive separeret i fælleskloakerede områder. Dette vil normalt ske, når de nuværende ledningsnet er saneringsmodne.

Fors A/S udskifter det offentlige en-strengede fælleskloaksystem med et nyt to-strenget separatsystem og fører stik frem til hver enkelt grundgrænse.

Ejendomme og virksomheder beliggende i disse oplande, er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund. Separeringen på egen grund skal foretages inden en given tidsfrist, der skriftligt oplyses af kommunen.

Viser det sig på et senere tidspunkt, at der er fejltilkoblinger eller at separering alligevel ikke er gennemført i et separeret kloakeret opland, er det grundejerens forpligtigelse for egen regning at adskille spildevand og regnvand og tilslutte dette til den korrekte skelbrønd.

For at forbedre afledningen af regnvand er der mulighed for, at grundejere i fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand og få mulighed for at søge om delvis udtræden af kloakforsyningen og dermed delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Som grundejer skal du søge om håndtering af overfladevand på egen grund hos Holbæk Kommune.  Såfremt der ønskes udtræden af kloakforsyningen vedr. regnvandsdelen og  tilbagebetaling af tilslutningsbidrag skal dette angives på ansøgningen, hvorefter  Fors A/S  i hvert enkelt tilfælde tager stilling til omfanget af en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. For at læse mere om reglerne, klik på link til udtræden af kloakforsyning.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk