Planportal
Kommuneplan
Temaplaner
Lokalplaner
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer
Annoncering

Du er her: Home / Temaplaner / Spildevand 2020-2030 / Indledning

Indledning

Her kan du få overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand, og grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig om deres egne forhold for så vidt angår eksisterende og fremtidige spildevandsforhold.

I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold og de kommende års aktiviteter, for følgende områder:

  • Renseanlæg

  • Spildevandshåndtering i det åbne land

  • Kloakoplande

  • Ledningsanlæg og kloaksanering

  • Slamhåndtering

  • Tids- og investeringsplan

Som grundejer kan du desuden få et overblik over rettigheder og pligter uanset om din ejendom ligger i det åbne land, er kloakeret eller er planlagt kloakeret. 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk