Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Tømningsordning
Ret og pligt Offentlig eller privat kloak Tilslutning til kloak Fra fælles til seperat Påbud om rensning Tømningsordning Betalingsvedtægt Privat spildevandslav

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Ret og pligt Tømningsordning

Tømningsordning

For at mindske forureningen med spildevand bliver alle bundfældningstanke i det åbne land tømt via en fælles kommunal tømningsordning. Ordningen gælder for alle ejendomme, som har private rensningsanlæg i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke, og gælder både helårsbeboelse og sommerhuse.

For samletanke gælder ligeledes en obligatorisk tømningsordning.

Regulativet for tømning af bundfældningstanke og samletanke kan ses på forsyningens hjemmeside: Regulativ og betalingsregler

For aktuelle priser henvises til det gældende takstblad.

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv og taksten godkendes/legaliseres af byrådet for et år ad gangen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk