Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Fra fælles til seperat
Ret og pligt Offentlig eller privat kloak Tilslutning til kloak Fra fælles til seperat Påbud om rensning Tømningsordning Betalingsvedtægt Privat spildevandslav

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Ret og pligt Fra fælles til seperat

Fra fælles til separat

Det er Holbæk Kommunes mål, at der i fremtiden vil blive separeret i fælleskloakerede områder. Dette vil normalt ske når de nuværende ledningsnet er saneringsmodne.

Forsyningen udskifter det offentlige en-strengede fælleskloaksystem med et nyt to-strenget separatsystem og fører stik frem til hver enkelt grundgrænse.

Ejendomme og virksomheder beliggende i disse oplande, er herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund. Separeringen på egen grund skal foretages inden en given tidsfrist oplyst af kommunen skriftligt.

For at forbedre afledningen af regnvand åbnes der i denne spildevandsplan op for, at grundejere i de fleste fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Tryk her for at se et kort over de områder, hvor tilbagebetaling er en mulighed.

Som grundejer skal du søge om dette i god tid, således at forsyningen kan planlægge den fremtidige afvanding bedst muligt. Du kan læse mere om reglerne her.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk