Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Betalingsvedtægt
Ret og pligt Offentlig eller privat kloak Tilslutning til kloak Fra fælles til seperat Påbud om rensning Tømningsordning Betalingsvedtægt Privat spildevandslav

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Ret og pligt Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt

Byrådet i Holbæk Kommune, har i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet kommunens kloakforsyning.

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc.

FORS A/S skal økonomisk hvile i sig selv og taksten for afledning af spildevand, godkendes/legaliseres af byrådet for et år ad gangen.

Den gældende betalingsvedtægt, kan altid indhentes i opdateret form på forsyningens hjemmeside.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk