Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Strukturplan
Rammer for spildevand Strukturplan Det åbne land Renseanlæg Kloakoplande Ledningsanlæg Udløb Slamhåndtering Lokal afledning (LAR) Private anlæg

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand Strukturplan

Strukturplan for renseanlæg

Spildevandet i Holbæk Kommune renses på 15 offentlige renseanlæg i 2015. Samtlige offentlige renseanlæg, den nuværende anlægstype og anlæggenes rensekapacitet er oplistet her.

Allerede i den forgående spildevandsplan blev der udarbejdet en plan for den fremtidige renseanlægsstruktur, som betyder at antallet af offentlige renseanlæg vil blive reduceret i de kommende år. Siden 2010 er renseanlæggene i Ulkestrup, Tveje Merløse, Maglesø og Igelsø nedlagt, og inden 2020 år vil yderligere 6-7 anlæg blive nedlagt jf. nedenstående tabel. Nedlæggelsen af renseanlæg sker i takt med separering af nuværende fælleskloak, for at reducere overpumpning af overfladevand via transportledninger.

Renseanlægges Planlægges nedlagt Ledes til
St. Merløse 2015 (er udført) Tysinge
Ugerløse 2015 (er udført) Tysinge
Undløse 2015 (er udført) Tysinge
Østrup 2015 (er udført) Tysinge
Skov Valenderød 2016 Tysinge
Hellestrup Syd 2017 Holbæk
Næsby 2017 Bybjerg eller udbygges
Godthåb Faurbo 2019 Holbæk
Regstrup Efter 2020 Tornved eller Holbæk

Det er i denne spildevandsplan besluttet, at det nuværende Holbæk Renseanlæg skal nedlægges på længere sigt. Spildevandet skal fremover renses på et nyt og tidsvarende anlæg, som bør placeres miljømæssigt mere fordelagtigt, således at udledningen af renset spildevand ikke sker til Holbæk Fjord, hvor vandudskiftningen er begrænset. Der er besluttet at der ultimo 2016 skal nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune, der inden udgangen af 2017 fremlægger forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, som der kan arbejdes videre med.

Et nyt og mere tidsvarende renseanlæg vil optimere den fremtidige driftsøkonomi og medføre større rensekapacitet, hvilket på lang sigt vil give mulighed for at tilslutte Tornved, Gislinge og Svinninge. Det nye anlæg vil tillige forbedre de miljømæssige og rekreative forhold, da udledningen af renset spildevand kan placeres hvor vandudskiftningen er større end i Holbæk Fjord. Et nyt renseanlæg og den tilhørende udløbsledning vil dermed understøtte de rekreative muligheder i Holbæk Fjord, så som badestranden og de mange vandsportsaktiviteter.

Det nye anlæg forventes desuden at blive langt mere energi-effektivt og måske på sigt ligefrem energiproducerende.

Placeringen af planlagte afskærende ledninger ved nedlæggelse af renseanlæg fremgår af GIS-kort for kloakoplande. Alle placeringer er omtrentlige, da det endelige tracé først kan fastlægges ved detailprojektering.

Den overordnede renseanlægsstruktur baseres efter 2019 på 7 offentlige renseanlæg, som angivet i nedestående tabel.

Anlæg

Godkendt

kapacitet [PE]

Recipient Modtager i plan spildevand fra
planlagt nedlagte renseanlæg
Holbæk 60.000

Holbæk Fjord/Isefjord

Hellestrup Syd

Bybjerg 1.900

Isefjord

Næsby

Tornved 22.500

Lammefjord/Isefjord

Regstrup

Svinninge 4.500

Lammefjord/Isefjord

Gislinge 5.170

Lammefjord/Isefjord

Regstrup 3.500

Regstrup Å

Tysinge 17.000

Åmose Å

Tissø

Storebælt

Algestrup

Maglesø Efterskole

Skov Vallenderød

St. Merløse

Ugerløse

Undløse

Østrup

Renseanlæg i Holbæk Kommune efter centralisering.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk