Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Renseanlæg
Rammer for spildevand Strukturplan Det åbne land Renseanlæg Kloakoplande Ledningsanlæg Udløb Slamhåndtering Lokal afledning (LAR) Private anlæg

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand Renseanlæg

Status for renseanlæg

Der er i alt 15 offentlige renseanlæg i Holbæk. De største er Holbæk og Tornved Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra hhv. 60.000 og 22.500 personer.

De anlæg som planlægges nedlagt i planperioden frem til 2020 er angivet med omtrentlig årstal for nedlæggelsen i figuren herunder.

Oversigt over renseanlæg

Holbæk Kommune gennemgik i 2008 de enkelte renseanlæg med henblik på at få fastlagt fysisk tilstand, recipientpåvirkning, levetid og renseeffekt.

Status for renseanlæggene er vist i nedenstående tabel.

Anlæg Type

Overholder

rensekrav

2013

Nedlægges i planperioden Nedlægges efter planperiode (år 2020) Recipient
Holbæk MBNDKF Ja

Nej

Ny placering skal besluttes i planperioden

Holbæk Fjord

Isefjord

Bybjerg MBNDK Ja

Nej

-

Isefjord

Tornved MBNDK Ja

Nej

-

Lammefjord

Isefjord

Svinninge MBNDK Ja

Nej

Bevares, men i perspektiv til nyt centralrenseanlæg

Lammefjord

Isefjord

Gislinge MBNDK Ja

Nej

Bevares, men i perspektiv til nyt centralrenseanlæg

Lammefjord

Isefjord

Tysinge MBNDK (Ja)
Overskridelse
under
ombygning

Nej

-

Åmose Å

Tissø

Storebælt

St. Merløse MBNDKF Ja Ja - 2015 - Tåstrup Å
Ugerløse MBNKF Ja Ja - 2015 - Muskebækken
Undløse MBNK Ja Ja - 2015 - Undløse Møllerende
Østrup MBNK Ja Ja - 2015 - Østrup-Skov Løbet
Regstrup MBNDK Ja Nej Ja Regstrup Å
Skov Vallenderød M Ja Ja -2016 - Brændemølle Å
Næsby MB Ja Ja - 2017 - Isefjorden
Hellestrup Syd M Ja Ja - 2017 - Kalvemose Å
Godthåb Faurbo M Ja Ja - 2019 Trixtank Skelbækrenden

Forklaring på type:

  • M: Mekanisk
  • B: Biologisk
  • N: Nitrifikation (fjernelse af ammoniak ved iltning)
  • D: Denitrifikation (fjernelse af kvælstof)
  • K: Kemisk fældning af fosfor.
  • F: Filter

For detaljerede oplysninger om de offentlige renseanlæg der består efter 2015 henvises til renseanlægsskemaer.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk