Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokal afledning (LAR)
Rammer for spildevand Strukturplan Det √•bne land Renseanl√¶g Kloakoplande Ledningsanl√¶g Udl√łb Slamh√•ndtering Lokal afledning (LAR) Private anl√¶g

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand Lokal afledning (LAR)

Udtræden af kloakforsyning

I henhold til spildevandsbekendtg√łrelsen er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder efter aftale kan udtr√¶de helt eller delvist af kloakforsyningen. Dette kr√¶ver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for udtr√¶den.

For at forbedre afledningen af regnvand åbnes der i denne spildevandsplan op for, at grundejere i de fleste fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Tryk her for at se et kort over de områder hvor tilbagebetaling er mulig.

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand eksempelvis ved nedsivning.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan forsyningen i henhold til lovgivningen tilbagebetale op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Som angivet i planens m√•ls√¶tninger, vil der i planperioden blive arbejdet for at den fremtidige belastning af kloaksystemet reduceres ved √łget anvendelse af lokal nedsivning eller lokal forsinkelse af afstr√łmningen.

Holb√¶k Kommune tr√¶ffer som led i administrationen af spildevandsplanen endelig afg√łrelse om, hvorvidt en allerede tilsluttet ejendom/virksomhed kan opn√• fritagelse for tilslutningspligten, og hvorvidt en afg√łrelse herom kr√¶ver en √¶ndring af spildevandsplanen.

Der kan gives hel eller delvis tilladelse til udtræden af kloakforsyningen. En sådan tilladelse meddeles af kommunen under forudsætning af:

  • At der er enighed herom mellem Holb√¶k Kommune og grundejeren /virksomheden.
  • At der er opn√•et tilladelse til alternativ bortskaffelse
  • At alternativ bortskaffelse ikke tilsides√¶tter eventuelle milj√łhensyn.
  • At kloakforsyningens samlede √łkonomi ikke forringes v√¶sentligt.
  • At kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.
  • At forhold vedr√łrende eventuel √łkonomisk kompensation er aftalt.
  • At det i det udpegede opland er sandsynliggjort, at jordarten og grundvandspotentialet muligg√łr nedsivning af overfladevand.

Som udgangspunkt er Holbæk Kommune kun indstillet på at lade ejendomme delvist udtræde af Kloakforsyningen, hvis det afhjælper hydrauliske problemer i kloaksystemet.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk