Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rammer for spildevand
Rammer for spildevand Strukturplan Det åbne land Renseanlæg Kloakoplande Ledningsanlæg Udløb Slamhåndtering Lokal afledning (LAR) Private anlæg

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Rammer for spildevand

Rammer for spildevand

Spildevandsplanen er Holbæk Kommunes sektorplan for behandling af spildevand.

Spildevandsplanens rammer beskriver den nuværende og planlagte spildevandsstruktur, og kortlægger de nuværende og fremtidige områder, hvor der er ret og pligt til at aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

Nedlæggelse af renseanlæg er beskrevet under strukturplanen.

Kortlægning af kloakoplande fremgår af planens digitale kortværk, som kan ses her.

Ejendomme som ikke er planlagt kloakeret, og som ikke overholder gældende rensekrav, kan i planperioden forvente at få krav om forbedret spildevandsrensning ved anlæg af individuelle renseløsninger. Du kan læse mere om disse krav under fanen "Det åbne land".


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk