Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Administration
Indledning Resume Lov- og plangrundlag Administration Milj√łvurdering

Du er her: Home Temaplaner Spildevand Indledning Administration

Administration

I henhold til den nye vandsektorlov er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af FORS A/S. Spildevandsplanen udg√łr s√•ledes den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanl√¶g, som varetages af FORS A/S. Ansvaret for spildevandsforholdene er fordelt p√• hhv. kommune og forsyning som f√łlger:

Myndighedsforhold: Holbæk Kommune

Kommunen er myndighed vedr√łrende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige at kommunen p√•ser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette g√¶lder uanset om der er tale om Vandl√łbsloven (afledning af vand), Naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller Milj√łbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandl√łb, s√łer eller havet).

I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden f√łlgende prim√¶re forhold:

 • Vurdering af p√•virkningen af milj√łtilstanden i vandl√łb, s√łer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanl√¶g (herunder vejanl√¶g).
 • Vurdering af p√•virkningen af milj√łtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse til private og offentlige nedsivningsanl√¶g (herunder vejanl√¶g) og samletanke p√• ejendomme uden for kloakeret opland.
 • Myndighedsforhold vedr√łrende t√łmningsordningen for bundf√¶ldningstanke og samletanke.
 • Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedt√¶gten.
 • P√•bud om tilslutning til offentlige kloakanl√¶g.
 • P√•bud om √¶ndring af eksisterende kloakanl√¶g.
 • P√•bud om forbedret spildevandsrensning p√• enkeltbeliggende ejendomme i det √•bne land.
 • Tilladelser til nedsivningsanl√¶g.
 • Tilsultningstilladelser for processpildevand eller spildevand med s√¶rlig sammens√¶tning

Driftsforhold: FORS A/S

I henhold til lovgivningen er FORS A/S forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse.

De primære opgaver er:

 • Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen
 • Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede omr√•der via t√¶tte kloakanl√¶g med tilstr√¶kkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, √łvrige kloakbygv√¶rker og selve ledningsanl√¶gget.
 • Rensning af spildevand, s√•ledes at udledningstilladelser overholdes. Dette g√¶lder b√•de renset spildevand, opsp√¶det spildevand og separat overfladevand.
 • Drift af t√łmningsordningen.
 • Bortskaffelse af slam.
 • Etablering og drift af privatejede renseanl√¶g til forbedret rensning i det √•bne land ved indg√•else af kontraktligt medlemskab hos Holb√¶k Forsyning.
 • Udarbejdelse af betalingsvedt√¶gt.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk