Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Uddannet til fremtiden
Uddannet til fremtiden

Du er her: Home Temaplaner Plan- og udviklingsstrategi 7 pejlemærker Uddannelse

Uddannet til fremtiden

Det er spændende at lære nyt, og uddannelse er nøglen til et aktivt liv og et rigt samfund. For det enkelte menneske giver uddannelse mulighed for at få et godt arbejde og adgang til sociale netværk. For kommunen betyder det et stærkere erhvervsliv og et solidt økonomisk grundlag.


Folkeskolen er grundlaget for andre uddannelser. Holbæk Kommunes børn og unge skal både dannes og uddannes for at kunne klare sig. De skal uddannes til noget, så de kan få et arbejde, og de skal dannes til nogen, så de kan få et godt og selvforsørgende liv.


Derfor vil Holbæk Byråd arbejde for, at borgerne, og særligt de unge, bliver uddannet til fremtiden.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Skoleparate børn
 • Uddannelsesparate unge
 • Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse
 • Uddannelsesmiljø og -muligheder i Holbæk Kommune
 

Skoleparate børn

Alle børn skal have en god skolestart. Det kræver et godt tilrettelagt pædagogisk arbejde i daginstitutionerne og samarbejde mellem dagtilbud og skoler. Kerneydelsen i dagtilbuddene er at give børnene et fundament, som giver dem lyst til mere læring og uddannelse. Der skal være fokus på faglighed, tryghed, bevægelse, kreativitet og leg. Forældrene skal være klar til at støtte barnet i skolen. Hvert enkelt barn skal støttes i at udvikle sig til et helstøbt menneske, og gøres parat til aktiv deltagelse i skolen.

Det vil vi gøre ved at:

 • Styrke læringsperspektivet i dagtilbud – og sammentænke dagtilbud og indskoling

Uddannelsesparate unge

Børn skal udvikle både faglige, sociale og samfundsmæssige kompetencer i folkeskolen. Det er dog centralt, at de bliver i stand til og får lyst til at få en uddannelse efter folkeskolen. Folkeskolen udgør det faglige og metodiske grundlag for det videre uddannelsesforløb.

Det vil vi gøre ved at:

 • Arbejde med den nye skolestrategi ”Holbæk danner skole”
 • Sikre høj faglig kvalitet
 • Realisere tankerne bag ”Den ĂĄbne skole” og derigennem styrke samarbejde og partnerskaber mellem dagtilbud, skoler og lokalsamfund
 • Arbejde mĂĄlrettet pĂĄ at sĂĄ mange børn og unge som muligt profiterer af de almindelige fællesskaber i dagtilbud og skoler

Bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Alt for mange unge falder fra den ungdomsuddannelse, de er startet på. Det kan skyldes dårlig brobygning, uklare forventninger eller forkert valg af ungdomsuddannelse. Ved at styrke overgangene er der færre unge, der skal skifte ungdomsuddannelse, ligesom der vil være færre unge, der oplever spildtid mellem disse skift. Hermed kan der også undgås nederlag til sårbare unge.

Det vil vi gøre ved at:

 • Lave inspirerende undervisningsmiljøer for de ældste elever i folkeskolen med styrket fokus pĂĄ de unges motivation, trivsel, læring og uddannelsesvejledning
 • Styrke en mĂĄlrettet brobygningsindsats for alle unge
 • Udvikle en ungdomskultur, hvor der er en forstĂĄelse for, at alle har bĂĄde ret og pligt til en ungdomsuddannelse
 • Skabe og støtte samarbejde og partnerskaber mellem erhvervslivet og uddannelserne, sĂĄ vi bl.a. kan tilbyde flere praktikpladser, fritidsjobs og studiejobs tæt pĂĄ de unge

Uddannelsesmiljø og -muligheder i hele Holbæk Kommune

Et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø vil tiltrække og fastholde studerende. Det giver også muligheder for efteruddannelse og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, hvilket kan bidrage til et dynamisk erhvervsmiljø. Det er derfor vigtigt at fastholde muligheden for at tage relevante uddannelser i Holbæk Kommune.

Det vil vi gøre ved at:

 • Styrke uddannelse lokalt og regionalt gennem et formaliseret strategisk samarbejde med relevante aktører
 • Understøtte et godt uddannelses- og ungemiljø gennem et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og de studerende

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk