Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Engagerede medborgere
Engagerede medborgere

Du er her: Home Temaplaner Plan- og udviklingsstrategi 7 pejlemærker Medborgerskab

Engageret medborgerskab

Det er et stærkt kendetegn ved Holbæk Kommune, at forældre engagerer sig i skoler og børnehaver, at pårørende og frivillige giver en hånd med på plejecenteret, og at borgerne deltager aktivt i dialogen omkring den lokale udvikling. Det er engagerede medborgere, der gør en forskel.


Grundlaget for et stærkt lokaldemokrati er engagerede medborgere, der kan være med til at angive retningen for, hvor vi skal bevæge os hen. Lysten til at være en del af noget der er større end en selv, er drivkraften for mange frivillige og grundlaget for mange fællesskaber.


Holbæk Byråd vil udvikle fællesskabet med borgerne frem for bare at være kommune for borgerne. Derfor skal vi videreudvikle mulighederne for at være en engageret medborger.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Bedre rammer for frivillige
 • Dialog mellem borgere og kommune
 • Styrke foreningslivet og de organiserede fællesskaber
 

Bedre rammer for frivillige

Holbæk Byråd vil give frivillige bedre mulighed for at være med til at løse de fælles udfordringer. Det frivillige engagement er noget andet end de kommunale kerneopgaver. Det frivillige engagement kan bidrage med nye perspektiver på den professionelle hverdag, bygge bro mellem yngre og ældre samt skabe bredt medejerskab til de kommunale institutioner.

Det vil vi gøre ved at:

 • Udvikle mulighed for at frivillige kan engagere sig pĂĄ nye mĂĄder og nye omrĂĄder.

 • Understøtte en organisationskultur, hvor der bliver inviteret til et samspil mellem frivillige og ansatte.

 • Anerkende og synliggøre det frivillige engagement.

 • Arbejde for gode fysiske rammer for frivillige og foreninger gennem de kommunale byggeprojekter.


Dialog mellem borgere og kommune

I Holbæk Kommune skal borgerne være med, både når hverdagens mange beslutninger skal træffes, og når retningen for kommunens langsigtede udvikling skal angives. Holbæk Kommune har en stærk tradition for lokaldemokrati. Den skal vi videreudvikle, så flere borgere deltager i dialogen om fremtidens kommune.

Det vil vi gøre ved at:

 • Inddrage flere borgere i dialogen med byrĂĄdet
 • Fortsætte med at udvikle Holbæk Kommunes egen model for at styrke dialogen og kommunikationen mellem borgere og kommune

Styrke foreningslivet og de uorganiserede fællesskaber

Stærke og mangfoldige foreninger er udgangspunktet for et rigt kultur- og fritidsliv, hvor borgere i alle aldre kan udfolde sig. Den kommunale organisation skal derfor understøtte og hjælpe de frivillige ildsjæle i foreningerne, så de kan være stærke medspillere, der er med at skabe udbytterige fællesskaber for alle kommunens borgere.

Det vil vi gøre ved at:

 • Styrke foreningslivet med tilbud om kompetenceudvikling af foreningsaktive og netværksdannelse mellem foreningerne
 • Benytte Holbæk Kommunes Fælles-skabere til at understøtte samspillet mellem foreningerne og kommunen f.eks. i forhold til den sociale indsats
 • Sikre rammerne for det frivillige sociale arbejdes udviklingsmuligheder

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk