Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Flere jobs
Flere jobs

Du er her: Home Temaplaner Plan- og udviklingsstrategi 7 pejlemærker Erhverv

Flere jobs

I Holbæk Kommune har vi et bredt erhvervsliv. Med mange lokale jobmuligheder vil Holbæk fortsat være en kommune, hvor der er muligt både at bo og arbejde. Det er muligt for begge voksne i en familie at pendle til hovedstadsområdet. Men familielivet vil ofte hænge bedre sammen, hvis den ene har mulighed for at finde et arbejde lokalt. Et stærkt lokalt jobmarked kan derfor også medvirke til at tiltrække og fastholde nye borgere.


For mange mennesker er fællesskabet på arbejdspladsen et vigtigt socialt netværk, og det at have et arbejde er for mange mennesker medvirkende til bedre økonomi, sundhed og livskvalitet. Holbæk Byråd vil derfor arbejde for at skabe flere jobs indenfor kommunegrænsen - til gavn for de enkelte borgere og lokalsamfundet.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Bedre rammer for erhvervslivet, herunder udvikling af IT-infrastrukturen
 • Nye modeller for samarbejde og innovation
 • Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra
 

Bedre rammer for erhvervslivet, herunder udvikling af IT-infrastrukturen

Vi skal skabe bedre rammer for erhvervslivet, så vi kan sikre og udvikle de nuværende virksomheder. Et dynamisk og velfungerende erhvervsliv er den bedste markedsføring overfor iværksættere og nye virksomheder. Holbæk Kommune er en stærk medspiller for erhvervslivet f.eks. ved, at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret. Gode rammer for virksomhederne indebærer også, at der er kvalificerede medarbejdere til rådighed og, at der findes en velfungerende digital infrastruktur.

Det vil vi gøre ved at:

 • Være en dynamisk og attraktiv medspiller for erhvervslivet – og involvere erhvervslivet direkte i implementeringen af kommunens vækstpolitik
 • Arbejde for at forbedre både den fysiske og digitale infrastruktur i Holbæk Kommune
 • Medvirke til at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft til rådighed ved at styrke uddannelse og bosætning

Nye modeller for samarbejde og innovation

Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller, der udvikler nye modeller for samarbejde og innovation sammen med erhvervslivet. Det kan give vækst i erhvervslivet og en mere effektiv kommunal drift.
Kommunen kan sammen med det lokale erhvervsliv, iværksættere og andre udvikle nye vækstmuligheder ved en offensiv brug af offentligt/privat samarbejde med udlicitering, udbud og partnerskaber.
Det vil vi gøre ved at:

 • Sætte fokus på samarbejder med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder ved de større kommunale projekter og investeringer
 • Bruge de kommende års opførsel af bygninger, f.eks. til udsatte og ressourcesvage grupper, som løftestang for nye strategiske samarbejder med private virksomheder. Disse samarbejder skal bl.a. afprøve og udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra

Nye virksomheder giver vækst. Virksomheder placerer sig tæt på kunder, leverandører og arbejdskraft og, hvor der er i forvejen er et stærkt erhvervsmiljø. Holbæk Kommunes størrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser gør området attraktivt for virksomheder. Dette potentiale skal udnyttes.

Det vil vi gøre ved at:

 • Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling
 • Arbejde for fortsat at styrke og udvikle detailhandelen i Holbæk Kommune. Holbæk Megacenter og Holbæk bymidte skal fortsat kunne tiltrække kunder fra et større regionalt opland
 • Styrke den strategiske kommunikation om fordelene ved at drive virksomhed i Holbæk Kommune
 • Understøtte at eksisterende ledig bygningsmasse omdannes til f.eks. erhvervsformål

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk