Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Et godt sted at bo
Et godt sted at bo

Du er her: Home Temaplaner Plan- og udviklingsstrategi 7 pejlemærker Bosætning

Et godt sted at bo

Holbæk Kommune er pt. begunstiget af en stor tilflytning af nye borgere, men historien har vist, at det ikke er en selvfølge at befolkningstallet stiger. Tilflytning giver dynamik, med nye aktive mennesker og nye ideer. Et godt sted at flytte hen - er også et godt sted at blive boende – og et godt sted at leve sit liv. Holbæk Byråd vil arbejde for, at Holbæk Kommune er et godt sted at bo for alle – uanset om du foretrækker byens liv eller freden i landområderne.

Byernes udformning og arkitektur påvirker hvordan vi bruger byerne, og om vi føler os hjemme. De enkelte byer i kommunen har hver deres attraktivitet, og er derfor på hver sin måde gode byer at leve i.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

 • Levende og trygge byer
 • Sammenhæng i familielivet
 • Naturen som stærk medspiller
 

Levende og trygge byer

Det handler om at skabe levende byrum, der inviterer til ophold, oplevelse og rum for et bredt udbud af kulturelle oplevelser. Derudover skal byerne skal være levende, sociale og trygge, så man føler sig hjemme. Vi vil have velfungerende boligområder, hvor der er mulighed for at færdes sikkert rundt – også for børn og ældre. Det handler også om at skabe gode rammer for sociale fællesskaber for både unge og ældre, og om at man har medindflydelse på udviklingen, af det sted man bor.

Det vil vi gøre ved at:

 • Skabe rum for at byerne kan tiltrække kulturelle arrangementer og understøtte nytænkende ideer om ny brug af eksisterende bygninger og midlertidige aktiviteter i byens rum
 • Samle og forbinde de oplevelser og aktiviteter byerne byder pĂĄ. Nye aktiviteter skal placeres, sĂĄ de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum bl.a. ved at arbejde for gode forbindelser mellem byens rum, institutioner og boligomrĂĄder
 • Arbejde for byomdannelse og byudvikling der fremmer de enkelte bysamfunds stedsbundne kvaliteter og understøtte mulighederne for at byens borgere mødes

Sammenhæng i familielivet

Et hverdagsliv, der fungerer, er afgørende for livskvaliteten. Afhængig af alder og familiemæssig status er det forskellige faktorer, der er afgørende. Børnefamilier er bl.a. afhængige af et godt børne– og ungemiljø og et attraktivt arbejdsmarked indenfor pendlerafstand.

Det vil vi gøre ved at:

 • Have fokus pĂĄ et godt børne– og ungemiljø gennem aktiviteter indenfor fx sundhed, uddannelse og inkluderende fællesskaber
 • Styrke pendlernes muligheder ved aktivt at udnytte statslige investeringer i jernbane og motorveje og tilpasse kommunale investeringer i fremtidig byudvikling. Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, ĂĄbningstider, beliggenhed og fleksibilitet
 • Understøtte udviklingen af familievenlige boligomrĂĄder i hele kommunen og skabe rum for at arbejde med nytænkende og alternative boformer.

Naturen som en stærk medspiller

På tilsvarende vis som vi påvirkes af de byer vi færdes i, påvirkes vi også af det landskab og den natur som vi oplever i hverdagen. Holbæk Kommune er begunstiget af smukke landskaber og store naturværdier. Disse værdier skal vi værne om, samtidig med at potentialerne i forhold til bosætning og turisme skal udnyttes.

Det vil vi gøre ved at:

 • Balancere beskyttelse og benyttelse af naturen og landskaberne i Holbæk Kommune pĂĄ en mĂĄde sĂĄ potentialerne udnyttes og de eksisterende værdier respekteres
 • Formidle og fremme de enkelte omrĂĄders stedsbundne kvaliteter og unikke egenskaber fx i forbindelse med turisme og bosætning

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk