Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Ansvar for fremtiden
Ansvar for fremtiden

Du er her: Home Temaplaner Plan- og udviklingsstrategi 7 pejlemærker Bæredygtighed

Ansvar for fremtiden

I Holbæk Kommune mener vi, at det er vigtigt at tage ansvar for fremtiden. Derfor skal de naturgivne ressourcer, jordens, vandets og luftens kvalitet samt kulturarven og den biologiske mangfoldighed bevares for vores efterkommere.

Holbæk Byråd ønsker gennem arbejdet med bæredygtig udvikling at tage ansvar for fremtiden.

Byrådet vælger at fokusere indsatsen på følgende områder:

  • Miljømæssig og økonomisk bæredygtig drift, planlægning og myndighedsudøvelse
  • Borgernes og virksomhedernes egne projekter i samspil med kommunen

 

Miljømæssig og økonomisk bæredygtig drift, planlægning og myndighedsudøvelse

Bæredygtighed skal være bredt forankret i den kommunale virksomhed på tværs af faggrænser og være synlig i kommunes planer og politikker. Holbæk Kommune skal vise vejen blandt andet ved at opføre og drive egne bygninger og institutioner energirigtigt og generelt imødegå klimaforandringerne ved at udøve en helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.
Vi vil stille skærpede krav til bæredygtighed, såvel klima- og miljømæssigt som økonomisk.

Det vil vi gøre ved at:

  • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at fremme klima- og miljørigtigt byggeri, forsyning og energirenoveringen. Fx ved at udpege kommunale byggerier der skal opføres som CO2-neutralt byggeri
  • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at give mulighed for at bygge højere og tættere ved stationerne, hvor der er adgang til kollektiv trafik og generelt arbejde for større fremkommelighed pĂĄ vejene og bedre tilgængelighed for de bløde trafikanter
  • Værne om kommunens natur- og landskabsværdier - herunder pleje de kommunale naturomrĂĄder pĂĄ en mĂĄde, der fremmer den biologiske mangfoldighed, sĂĄ naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig overfor klimaforandringer

Borgernes og virksomhedernes egne projekter i samspil med kommunen


Holbæk Kommune skal understøtte borger- og virksomhedsdrevne initiativer og konkret projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling. Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller og stille viden til rådighed for borgere, virksomheder og andre, der ønsker at gøre en aktiv indsats.

Det vil vi gøre ved at:

  • Samarbejde med lokale foreninger og virksomheder, der ønsker at bidrage til en mere bæredygtig udvikling
  • Inddrage og rĂĄdgive borgere og virksomheder i de energibesparende initiativer, der foretages i kommunen med henblik pĂĄ at mindske energi og ressourceforbruget
  • Planlægge for omrĂĄder hvor der kan eksperimenteres med alternative og bæredygtige bygge- og boformer
  • Vejlede og støtte private grundejere i forhold til at fremme biologisk mangfoldighed

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk