Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
38 Stestrup Old Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 38 Stestrup Old Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Lille
Rumlig afgrænsning: Transparent - lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Rumligt er der tale om et meget lukket område og der ses generelt mange ens elementer i området, som eksempelvis små søer, bebyggelse langs vejene og mindre beplantningeenheder af forskellig art.


Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Dødishuller spredt ud over landskabet.

Naturarealer og skove
Der findes mange småplantninger og småsøer.

Kulturhistoriske helheder
Bebyggelsesstrukturen adskiller sig væsentligt fra resten af Holbæk Kommune.

Særligt samspil mellem natur og kultur
Der findes mange naturelementer spredt i området.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området opleves som et meget lukket landskab.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk