Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
38 Stestrup Old Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 38 Stestrup Old Landskabsvurdering

Styrke

Meget karakteristisk omr√•de med stor oplevelsesv√¶rdi. Det kuperede terr√¶n, den forskelligartede beplantning og de mange naturelementer g√łr omr√•det afvekslende og attraktivt.


Tilstand

Området har udviklet sig til et område for fritidslandmænd og lystejendomme. Egentlig landbrugsdrift er begrænset og findes især i den nordlige del.


Sårbarhed

Den lille skala og det sammensatte landskab g√łr, at der ikke kan indplaceres st√łrre tekniske anl√¶g i omr√•det. Omr√•det er i det hele taget s√•rbart over for st√łrre √¶ndringer.


Særlige landskabelige forhold

Bebyggelsesstruktur og beplantning
Området er præget af små ejendomme og bebyggelsestætheden er forholdsvis stor. Det er karakteristisk for området, at næsten alle gårde og beboelser er beliggende ud til vejene. Det er specielt for dette område, at en forholdsvis stor del af bebyggelsen og næsten alle mindre beplantninger er etableret inden for de seneste 100 år. 

Midtsjællandske jernbane
Jernbanen blev anlagt gennem omr√•det i 1925, men nedlagt allerede i 1936. Der er stadig spor af banen i form af baned√¶mninger, banegrave og enkelte broer. Linjef√łringen er flere steder stadig meget tydelig.

Naturarealer
De mange d√łdishuller og det kuperede landskab g√łr, at der er utrolig mange sm√•s√łer og vandhuller. Omr√•dets ringe landbrugsm√¶ssige v√¶rdi g√łr endvidere, at flere omr√•der ikke er opdyrkede eller henligger i gr√¶s. Der er desuden foretaget mange tilplantninger i nyere tid.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk