Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
38 Stestrup Old Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 38 Stestrup Old Landskabsvurdering

Styrke

Meget karakteristisk område med stor oplevelsesværdi. Det kuperede terræn, den forskelligartede beplantning og de mange naturelementer gør området afvekslende og attraktivt.


Tilstand

Området har udviklet sig til et område for fritidslandmænd og lystejendomme. Egentlig landbrugsdrift er begrænset og findes især i den nordlige del.


Sårbarhed

Den lille skala og det sammensatte landskab gør, at der ikke kan indplaceres større tekniske anlæg i området. Området er i det hele taget sårbart over for større ændringer.


Særlige landskabelige forhold

Bebyggelsesstruktur og beplantning
Området er præget af små ejendomme og bebyggelsestætheden er forholdsvis stor. Det er karakteristisk for området, at næsten alle gårde og beboelser er beliggende ud til vejene. Det er specielt for dette område, at en forholdsvis stor del af bebyggelsen og næsten alle mindre beplantninger er etableret inden for de seneste 100 år. 

Midtsjællandske jernbane
Jernbanen blev anlagt gennem området i 1925, men nedlagt allerede i 1936. Der er stadig spor af banen i form af banedæmninger, banegrave og enkelte broer. Linjeføringen er flere steder stadig meget tydelig.

Naturarealer
De mange dødishuller og det kuperede landskab gør, at der er utrolig mange småsøer og vandhuller. Områdets ringe landbrugsmæssige værdi gør endvidere, at flere områder ikke er opdyrkede eller henligger i græs. Der er desuden foretaget mange tilplantninger i nyere tid.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk