Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
38 Stestrup Old Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 38 Stestrup Old Kulturgeografi

Dyrkningsform

Jordbundsforholdene gør, at der er tale om et område med ringe landbrugsland. Der er primært tale om små ejendomme, hvoraf mange er overgået til hobbybrug eksempelvis med hestehold og jagt. Der ses kun enkelte større landbrugsejendomme på over 30 ha. Omkring døishullerne opstår halvkultur/natur.


Bebyggelse

Der er ikke en egentlig landsbystruktur i området, gårdene er lokaliseret, hvor topografien har tilladt det. Dog anes der en nærmest udvisket linjeformet landsbystruktur, der mere nærmer sig bebyggelse langs vej. Mange af disse bebyggelser er kommet til i sidste halvdel af 1800 tallet. Ved Stestrup Old ligger udflytter bebyggelser på ringe jord. 


Beplantning

Området virker meget tilgroet i det der forekommer mange småplantninger, småskove, vildtremiser og flere plantager med juletræer eller æbler.


Kulturhistoriske helheder

Bebyggelsesstrukturen og bebyggelserne danner i sig selv en kulturhistorisk helhed. Der ud over er der rester af linjeføringen fra den Midtsjællandske jernbane.


Tekniske anlæg

Der er bemærkelsesværdigt få tekniske anlæg og større gårde i området. Dog ses en antennemast ved Ebberup. Øst for Ebberup i nord-sydgående retning ses linjeføringen fra den tidligere Midtsjællandske jernbane, der forbandt Ringsted med Hornsherred, selve jernbanesporet findes ikke længere, men skrænter og enkelte broer erkendes stadig i landskabet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk