Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
38 Stestrup Old
38 Stestrup Old Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 38 Stestrup Old

Strategi

Målsætning
Den meget sammensatte karakter med sm√• ejendomme og mange elementer b√łr bevares. Der kan ske en fortsat udvikling mod et landskab pr√¶get af mindre og sm√• ejendomme til fritidsform√•l. Tilplantning kan fortsat ske, men det b√łr kraftig overvejes, hvor og i hvilket omfang det kommer til at ske. Omr√•det m√• ikke uds√¶ttes for st√łrre bebyggelser og tekniske anl√¶g i st√łrre skala.

Anbefalinger
Omr√•det kan i h√łjere grad overg√• til rekreativt form√•l. Der kan v√¶re en risiko for, at de mange naturomr√•der ikke kan opleves af andre end de lokale, da flere lokale veje og stier kan blive lukket eller nedlagt.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Der er tale om et tydeligt kuprert mor√¶nelandskab med mange d√łdishuller og sm√•s√łer. Der er ingen tydelig landsbystruktur og bebyggelserne er hovedsageligt lokaliseret omkring vejene. Der ud over ses bebyggelser placeret i landskabet de steder, hvor det har v√¶ret muligt at placere dem. Omr√•det er pr√¶get af mindre hobbybrug og der er mange sm√•plantninger og levende hegn i omr√•det.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Landskabsformerne og den varierende beplantning samt bebyggelsesstrukturen giver området en intimitet og lukkethed. Området opfattes i sin helhed som meget oplevelsesrigt.

Afgrænsning
Mod nord opleves landskabet med en lidt mere √•ben beplantningsstruktur og der er generelt en glidende¬†overgang til omr√•de 37 Kr. Eskilstrup. Der ud over er gr√¶nsen til omr√•de 37 bestemt af et skift i bebyggelsesstruktur, markst√łrrelser og en √¶ndring i terr√¶nformen. Mod √łst afgr√¶nses omr√•det af kommunesgr√¶nsen til Ringsted Kommune, men landskabeligt set forts√¶tter omr√•det ind i Ringsted Kommune indtil det i syd√łst afgr√¶nses visuelt af H√łjbjerg Skove. Omr√•det opleves i sig selv som lukket p√• grund af de mange bakker.

N√łglekarakteristika
Kuperet og varieret landskab med mange naturelementer og en lille skala i s√•vel bebyggelse som markst√łrrelse. Omr√•det er ved at √¶ndre sig fra landbrugsland til hobbybrug.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende i Holb√¶k Kommunes sydvestlige del, ca. 19 km syd√łst for Holb√¶k by. Omr√•det afgr√¶nses mod nord, syd og vest af omr√•de 37 Kr. Eskilstrup og mod vest af kommunegr√¶nsen til Ringsted Kommune.

Området har en udstrækning på ca. 8 km.

Begrundelse for udvælgelse
Området har en markant andeledes bebyggelsesstruktur end resten af Holbæk Kommune. Der ud over er området generelt præget af at være i en lille skala.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk