Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
37 Kr. Eskilstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 37 Kr. Eskilstrup Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel-stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Afdæmpet

 

 

 

 

 

Omkring jernbanen og de større landeveje er området mere præget af støj. Området opleves sammensat, da der er mange forskellige elementer som landsbyer, stationsbyer og tekniske anlæg. På trods af dennne sammensathed fremstår området visuelt roligt. Der er overordnet set en åben afgrænsning til naboområderne, enkelte steder er der tale om en glidende overgang mellem områderne.

 


Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Elverdams Å markerer sig tydeligt mod nordøst.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne med den klassiske struktur fra stjerneudskiftningen.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Vindmøllerne syd for Soderup præger i nogen grad den nordlige del af området.

Byudvikling
Især St. Merløse og i mindre grad Kr. Eskilstrup præger som følge af byudviklingen det omkringliggende landskab.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk