Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
37 Kr. Eskilstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 37 Kr. Eskilstrup Landskabsvurdering

Styrke

Typisk landbrugsland med mange landsbyer og større velfungerende gårde. Landskabet virker autentisk, men er samtidig et område, hvor der er sket en løbende udvikling af landbrugsbedrifterne.


Tilstand

Landsbyerne er generelt relativt velbevarede og strukturen ses tydeligt i landskabet. På trods af, at der er kommet yderligere bebyggelse, jernbane, vindmøller og større staldanlæg til, opleves området og landskabet relativt intakt.


Sårbarhed

Området virker robust, men bør fastholdes som et område, der udnyttes landbrugsmæssigt. De velafgrænsede landsbyer bør bibeholdes i deres nuværende udstrækning. Yderligere byudvikling bør begrænses og kun understøtte de nuværende bebyggelsesstrukturer.


Særlige landskabelige forhold

Landsbyerne
De mange landsbyer i området fremstår velbevarede, men samtidig byer, hvor der fortsat sker en udvikling. Kun omkring St. Merløse og Kr. Eskilstrup er der sket en større udbygning.

Større gårde
Der er markant flere større gårde i dette område end i de fleste. De er ikke samlet i specielle områder, men ligger både i byerne og for sig selv i det åbne land.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk