Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området er generelt meget stille, dog forekommer der vejstøj fra de to hovedlandevej, som gennemskærer området. Den nordlige del af området omkring Herregården Merløsegård opleves i en større skala end det resterende område.


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Hele området er oplevelsesrigt på grund af det bakkede terræn, som skaber en høj grad af intimitet.

Naturarealer og skove
De to mellemstore skove, Ordrup skov og Mølleskov.

Kulturhistoriske helheder
Landsbyerne Kyringe og Ordrup framstår særligt autentiske. Herregården Merløsegård udgør også en kulturhistorisk helhed.

Rumlige og visuelle forhold
Hele området er en langstrakt bakke, som hæver sig over naboområderne og dermed giver en åbenhed og et udsyn til alle verdenshjørner. Skove og bevoksede diger er medvirkende til at skabe intimitet i området.

Byudvikling
I den nordlige del af området opleves en vis påvirkning fra Store Merløse, men ellers er der ingen byudvikling i området.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk