Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup Naturgeografi

Geologi og jordbund

Omr√•det er et mor√¶nelandskab med randmor√¶ne og mod syd ved Gyrstinge s√ł findes en tunneldal. Den dominerende jordtyper er sandblandet lerjord, der er mindre forekomster af lerblandet sandjord. Ved Gyrstinge s√ł er der et lille omr√•de med humusjord.¬†


Terræn

Omr√•det er h√łjtliggende og sm√•- storbakket, Terr√¶net er ¬†fra den centrale del af omr√•det faldende mod Gyrstinge s√ł i syd og udfladende mod √Ömosen i nord. Der er en moderat kompleksitet i omr√•dets terr√¶n.¬†


Vandelementer

Der findes flere mindre s√łer og enkelte moser i omr√•det, men Gyrstinge s√ł er dominerende. Gyrstinge s√ł har et areal p√• ca. 2,5 km2.¬†og st√łrstedelen af s√łen er beliggende i Ringsted Kommune.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk