Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup Landskabsvurdering

Styrke

Områdets styrke ligger primært i den høje grad af autenticitet og det meget velbevarede landbrugslandskab i middel skala. Beliggenheden på en randmoræne medfører, at der er en særlig udsigt til de omkringliggende områder og Gyrstinge sø.


Tilstand

Der er tale om et usædvanligt velbevaret område, med stor autenticitet, som har en lang historie. Der er sket en udvikling i form af at de enkelte gårde et blevet større, men egentlig byudvikling eller ændringer i infrastrukturen er ikke forekommet.


Sårbarhed

Området vurderes til at være såbart i forhold til etablering af tekniske anlæg og byudvikling. For at bevare intimiteten og autenticiteten i området bør der ikke gives mulighed for byudvikling i området, enkelte huludfyldninger kan ske internt i landsbyerne, ligesom der skal være mulighed for at gårdene udvikler sig. Udviddelser til gårde og etablering af nye bygninger skal ske med respekt for den eksisterende struktur og skala i området. 


Særlige landskabelige forhold

Det højtliggende, rullende landskab med små og store bakker og beplantningsstrukturen er særligt karakteristiske for området. De enkelte delområder repæsenterer forskellige oplevelser i landskabet, der samtidig opleves som et sammenhængende landbrugslandskab.

Intimiteten i området bør bevares gennem opretholdelse af de bevoksede diger og evt. tilføjelse af levende hegn, så længe det sker uden at de særlige udsigter sløres.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk