Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er intensivt dyrket og fremstår overordnet som et landbrugsland. I syd langs Gyrstinge sø findes et mindre naturområde.


Bebyggelse

I den nordlige del af området ligger Herregården Merløsegård, denne del af området er stort set fri for anden bebyggelse. Mod syd ligger landsbyerne Kyrringe og Ordrup, mellem landsbyerne er mange fritliggende huse og mindre-mellemstore gårde. Den østlige del af området er præget af en koncentration af større, fritliggende gårde.


Beplantning

Der findes to større skove i området, Ordrup skov på ca. 140 ha og Mølleskov på ca. 100 ha. Ud over skovarealerne er er der mange bevoksede diger, enkelte småplantninger og især mange vildt remiser.


Kulturhistoriske helheder

Herregården Merløsegård har haft stor betydning for den nordlige del af områdets udvikling, her ses en større skala og markstruktur end i den resterende del af området. Landsbyerne Ordrup og Kyringe er traditionele stjerneudskiftede landsbyer, hvilket tydeligt ses i landskabet omkring. Begge landsbyer har bevaret deres oprindelige form og struktur. Området fremstår meget autentisk og der er ikke sket en nævneværdig udvikling i forhold til infrastruktur og bebyggelse.


Tekniske anlæg

Dele af områdets nordlige grænse løbes langs en jernbane. Der ud over gennemskæres området af landevejen mellem Holbæk og Ringsted og gennem den sydlig del af området løber en højspændingsledning. Landevejen mellem Holbæk og Ringsted er en del af et gammel vejforløb, der møder den øst-vestgående landevej umiddelbart vest for St. Merløse.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk