Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup Delområder

Delområder

36.01 Merløsegård 
Delområdet består af herregården Merløsegård og tilhørende jorder. Skalamæssigt adskiller delområdet sig fra den resterende del af område 36 idet der her er tale om et storskala landbrugslandskab. Den væsentligste forskel på landbrugslandskabet i delområdet og i resten af område 36 er, udover skiftet i skala, tilstedeværelsen af de mange vildtremiser og bevoksede diger. Landskabet omkring Merløsegård flader ud mod nord i forhold til det mere bakkede landskab centralt i område 36.

36.02 Ordrup
Klassisk stjerneudskiftet landsby, hvor den oprindelige struktur er meget markant i landskabet. Bebyggelsen er koncentreret i landsbyen, her ud over findes kun enkelte mindre gårde. De bevoksede diger og vejene understreger strukturen.

36.03 Holmen 
Delområde der er præget af nærheden til Gyrstinge sø, og har naturpræg i modsætning til det dyrkede landbrugslandskab i den resterende del af området. Ud over Gyrstinge sø findes to små søer samt vådområder. Der er kun få spredte bebyggelser i delområdet.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk