Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
36 Ordrup
36 Ordrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 36 Ordrup

Strategi

Målsætning
Omr√•det b√łr bevares i sin nuv√¶rende form, som h√łjt beliggende landbrugslandskab i middel skala med udsigt til i alle retninger. Bebyggelsesstrukturen og samspillet mellem herreg√•rd, landsbyer og fritliggende g√•rde b√łr bevares.

Anbefalinger
Der b√łr ikke gives muligehed for byudvikling i omr√•det, men enkelte huludfyldninger kan ske intent i landsbyerne, ligesom der skal v√¶re mulighed for, at g√•rdene kan udvikle sig naturligt. Der b√łr ikke gives mulighed for at St. Merl√łse kan udvikle sig ind i dette omr√•de. Der b√łr ikke etableres landbrugsbygninger, som er i konflikt med den eksisterende skala. Da omr√•det er s√¶rligt velbevaret b√łr der ikke etableres tekniske anl√¶g som vindm√łller eller st√łrre vejanl√¶g, da autenticiteten herved vil blive p√•virket negativt.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Omr√•dets karakter skabes i h√łj grad af samspillet mellem beplantninger og terr√¶n. Skovene, sm√•plantninger, de bevoksede diger og det rullende landskab ligger p√• en randmor√¶ne, og h√¶ver sig derfor markant over de omkringliggende omr√•der.¬†

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Omr√•dets opleves intimt og opdelt som f√łlge af beplantningsstrukturen og is√¶r Ordrup skov centralt i omr√•det. I samspil med terr√¶net bevirker beplantningsstrukturen, at omr√•det som helhed ikke kan overskues fra et enkelt punkt. Der i mod er der udsigt til alle verdenshj√łrner fra omr√•det.¬†

Afgrænsning
Store dele af afgr√¶nsningen sker i kraft af kommunegr√¶nsen mod Sor√ł og Ringsted kommuner. Is√¶r mod syd og √łst opleves landskabet som sammenh√¶ngende med omr√•det. Mod nord afgr√¶nses omr√•det af de lavtliggende, flade omr√•der i √Ömosen, denne gr√¶nse l√łber langs jernbanen.

N√łglekarakteristika
Det h√łjtliggende, rullende landskab med sm√• og store bakker. Skovene, de mange bevoksede diger og vildt remiser. Omr√•dets h√łje grad af autenticitet.¬†


Beliggenhed

Omr√•det er Holb√¶k Kommunes sydligste omr√•de beliggende ca. 19 km syd for Holb√¶k by. Omr√•det gr√¶nser mod vest op til Sor√ł Kommune og mod syd og √łst op til Ringsted Kommune. Mod nord afgr√¶nses omr√•det af omr√•de 37 Kr. Eskilstrup.

Området har en udstrækning på ca. 14 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Der er tale om et meget velbevaret landbrugsland med enkelte landsbyer og en Herregård, hvor landbrugesdriften er dominerende.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk