Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
35 Tysinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find pĂĄ liste 35 Tysinge Naturgeografi

Geologi og jordbund

Moræneflade med issølavning og senere mose mod øst. Jordbunden er meget sammensat med flere forskellige jordtyper. Ingen er dominerende, men humusjordene i Tysinge Mose og lerblandet sandjord omkring mosen adskiller området fra andre steder. Mod vest findes sandblandet lerjord og lerjord ved Bonderup Gods.


Terræn

Området er meget fladt. Svagt bølget mod vest.


Vandelementer

Gennem området løber Tysinge Å og Brændemølle Å. Der er ingen søer, og i den nordøstlige del findes en afvandet mose. Området grænser mod vest op til Åmose Å, langs åen er en række ferske enge.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk