Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
35 Tysinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 35 Tysinge Landskabsvurdering

Styrke

Området er i meget stor skala og der er få forskelle på de forskellige dele af området. Strukturen er meget tydelig og selv om der findes flere tekniske anlæg i området, så blive oplevelsen af området ikke forstyrret. Som et af de få steder i kommunen oplever man at være langt væk fra alting.


Tilstand

Et område, hvor naturindholdet er meget lavt. Herregårdene marker og den store afvandede mose bevirker at kulturindholdet i området er til gengæld stort. Autenticiteten er stor, specielt omkring Bonderup.


Sårbarhed

Største trussel mod området er tilføjelse af elementer, som ændrer skalaforholdet. Det uforstyrrede landskab kan forringes ved etablering af f.eks. vindmøller eller anlæg, som vil betyde øget menneskelig aktivitet. Øget menneskelig aktivitet vil især spolere følelsen af at være langt væk fra alting.


Særlige landskabelige forhold

Herregårdene
Bonderup og Tølløse Slot har i deres nærmeste omgivelser parklignende beplantninger bl.a. i form af haver og alléer, som adskiller sig fra det intensivt dyrkede landskab.

Skovene
I det ellers meget åbne landskab, fremstår skovene Nederskov, Tølløse Skov og Bonderup Skov som markante elementer.

Engene ved Åmose Å
Bag Bonderup Skov ligger engene ned til Åmose Å og Brændemølle Å. Dette område er betydelig mere lukket en resten af område 35. Området kan opfattes som mere at høre til områderne syd for Åmose Å i Sorø Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk