Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
35 Tysinge Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 35 Tysinge Delområder

Delområder

35.01 Bonderup
Delområdet består af herregården Bonderup og tilhørende jorder. Dyrkningsmæssigt og skalamæssigt er delområdet som resten af område 35. Den væsentligste forskel er de mange bevoksede diger og at landskabet er lidt mere bølget. Delområdet har karakter af et ældre herregårdslandskab, hvor levende hegn, bevoksede diger og gamle træer stadig findes. Oplevelsen skæmmes en smule af de mange vildtremiser på markerne og Bonderupvejs forløb gennem området. Den oprindelige vej ses stadig forbi gården, hvor der også stadig står gamle vejtræer.

35.02 Mølle Borup
Lille bebyggelse koncentrert omkring den lokale vej. Oprindelsen er usikker. Bebyggelsen findes på ældre målebordsblade fra 1800-tallet. Skalaen i delområdet er lille og adskiller sig på den vis fra resten af område 35 Tysinge.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk