Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
34 Nr. Vallenderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 34 Nr. Vallenderød Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent til lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

I den vestlige del af området dannes en klar grænse mod Område 30 Maglesø i form af både skove og terrænet som hæver sig markant. Tilsvarende danner Tølløse by en tydelig grænse mod øst. Grænsen til område 35 Tysinge er mere åben, men er tydelig i form af markstørrelse og bebyggelsesstruktur. Mod nord er afgrænsningen mere diffus.


Helheder og enkeltelementer

Geologi terræn og vandelementer
Der findes mange mindre søer og vandhuller spredt i området. De markerer sig dog ikke tydeligt, men er med til at gøre landskabet mere differentieret.

Natur- og skovarealer
Området er helt uden skov af betydning. Mange små naturområder, er beliggende spredt i landbrugslandet.

Kulturhistoriske helheder
De tre landbyer Gl. Tølløse, Nr. Vallenderød og Skov Vallenderød er alle udpeget som kulturmiljøer. De er generelt velbevarede med flere markante og velbevarede gårde og huse.  Forbindelsen mellem landsbyer og landskab er fin.

Særligt samspil mellem natur og kultur
Til trods for den intensive landbrugsdrift, er der mange små naturområder spredt i området. Disse ligger dog for en stor del løsrevet og uden indbyrdes sammenhæng.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Området virker meget åbent. Dog en markant grænse mod vest, hvor terrænet hæver sig markant i område 30 Maglesø. Sammen med skovene i dette område, dannes en markant grænse mellem disse to områder.

Markante udsigter
Man kan de fleste steder se langt, dog især mod øst og syd, hvor landskabet ligger lavere i den afvandede Tysinge Mose. De største udsigter ses fra Bobjerg ved Skov Vallenderød og ved Ubberup.

Visuel påvirkning
Industriområdet ved Hjortholmvej nord påvirker oplevelsen af området længst mod øst negativt. En yderligere udbygning bør begrænses mest muligt eller planlægges sammen med eksempelvis skovplantning.

Byudvikling
Der forventes ikke at ske byudvikling i området ud over industriområdet.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk